Update – GEEN SCHAKEN ivm Coronavirus

Afgelopen donderdag hebben wij jullie op de hoogte gesteld van de maatregelen die het bestuur van ASV voor de korte termijn genomen had i.v.m. de Coronacrisis.

Wij hebben toen ook toegezegd dit weekend met nadere informatie te komen over de weken die voor ons liggen. Die toezegging komen we hierbij na. Uiteraard maken we het voorbehoud dat we ingehaald kunnen worden door de actualiteit en onderstaande maatregelen weer aangepast of uitgebreid zullen moeten worden.

Het bestuur van ASV heeft voor de komende periode de volgende besluiten genomen:

Clubavonden
De clubavonden van 19 en 26 maart gaan niet door. We wachten nieuwe richtlijnen van de overheid af alvorens we besluiten nemen over de clubavonden in april. In dit besluit is opgesloten dat we ook de jeugdopleiding en de beginnerslessen op 19 en 26 maart te schrappen.

Schaaktrainingen
De trainingen van de middengroep op maandag 16 maart en de liefhebbersgroep op maandag 23 maart gaan niet door. We wachten met besluiten over de trainingen in april tot er nieuwe richtlijnen van de overheid zijn over de periode na 31 maart 2020. We zullen op een later moment bekijken of het mogelijk is om voor de vervallen trainingen nieuwe data te vinden.

Externe competitie
De KNSB-competitieronde op 28 maart gaat niet door. Hier zal door de competitieleider een nieuwe datum voor gezocht worden. De SOS-competitie ligt tenminste tot en met 31 maart stil. De uitgestelde wedstrijden worden verplaatst naar april of mei. In onderling overleg moet een nieuwe datum geprikt worden. Zodra de Coronacrisis bezworen is, zal gewerkt worden aan het opnieuw inplannen van de zes afgelaste wedstrijden. Over de gemeenschappelijke slotronden is nog geen duidelijkheid. Dat zal ook mede afhangen van wat na 31 maart de richtlijnen van de overheid zijn.

OSBO-jeugdcompetitie
De OSBO heeft ook de regionale jeugdcompetitie C- en E-jeugd van vandaag verplaatst naar 9 mei. De jeugdcompetitie voor de D-jeugd staat vooralsnog nog steeds op 11 april.

Voorjaarstoernooi
Het Voorjaarstoernooi dat op 21 maart gepland stond, gaat niet door. De deelnemers die zich al aangemeld hadden, hebben inmiddels hierover bericht ontvangen. We wachten tot de Coronacrisis voorbij is en alle competitieverplichtingen duidelijk zijn met het besluit of we het haalbaar achten een nieuwe datum voor het Voorjaarstoernooi te prikken.

Bedrijfsschaak
De laatste competitieavond op vrijdag  27 maart gaat niet door. Er zal hiervoor een nieuwe datum gezocht worden. Dat gebeurt pas nadat de Coronacrisis voorbij is en de nieuwe speeldata van de SOS-competitie bekend zijn.

Dit waren allemaal besluiten over de periode tot en met 31 maart. Het bestuur heeft echter ook voorbij deze datum gekeken en nog twee besluiten genomen.

Open Arnhems Jeugdkampioenschap
Op 4 april stond het OAJK gepland. Wij hebben besloten dat het OAJK in 2020 niet doorgaat. Het moment dat de overheid maatregelen voor april bekend zal maken, zal naar verwachting zo kort op 3 april liggen, dat het onmogelijk is om dan nog een toernooi van enige omvang te organiseren. We gaan voor dit toernooi geen nieuwe datum in 2020 zoeken. Dat aanvullende besluit hangt samen met onze wens dat het OAJK deel uitmaakt van de IJSCO-cyclus. Sinds 2019 is dat niet meer het geval, omdat Zwitserse toernooien door de IJSCO-leiding niet geaccepteerd worden. Wij hopen dat probleem voor het OAJK van 2021 opgelost te krijgen.

Daglichtschaak
De laatste middag van het daglichtschaak op 7 april gaat niet door. In overleg met organisator Jan Vermeer hebben we besloten dat we op zoek gaan naar een nieuwe datum. Dat doen we uiteraard pas nadat de Coronacrisis bezworen is en in overleg met NIVON.

Interne competitie(s)
We weten ook dat we er met het uitstellen of afgelasten van activiteiten er niet zijn. Zodra de clubavonden weer hervat kunnen worden, zullen we een besluit nemen over de invulling  van het programma op de clubavonden voor de rest van het seizoen. Omdat er minder interne ronden worden gespeeld, zal het minimaal vereiste aantal partijen (25 in totaal waarvan 13 intern) om in het eindklassement opgenomen te worden naar beneden bijgesteld worden. Ook moeten we bekijken of we de geschrapte rapidavond van 26 maart terug laten komen op de kalender of dat we op basis van vier rapidavonden de eindstand bepalen. Aangezien we nu nog geen zicht hebben op de duur van deze schaakloze periode wachten we met besluiten op dit punt tot het moment dat de clubavonden weer hervat worden.

Tenslotte
We realiseren ons dat deze maatregelen flink ingrijpen in jullie schaakleven. We handelen hiermee echter in de geest van de maatregelen van de overheid en volgen ook de besluiten van de KNSB, OSBO en SOS-competitieleiding. We zitten allemaal in een gekke periode, waarin ineens niets meer vanzelfsprekend is. Het bestuur van ASV kiest daarbij de ‘veilige’ route. Wij willen het uiterste doen om te voorkomen dat het virus zich tijdens een activiteit van ASV verspreidt.

Wordt vervolgd ……

Erik Wille
Voorzitter

Scroll naar boven