"En Passant"

Terug index En Passant


 

         

 

38e jaargang no. 25                       donderdag 2 september 1999

Een nieuwe start: "Is er alweer een En Passant"? Dit werd mij afgelopen week al verschillende keren gevraagd. Wel, hier is ie dan... de eerste uitgave van uw wekelijkse bulletin En Passant in een nieuw seizoen. Na zo'n 2 maanden pauze gaan we weer fris en enthousiast van start. Vanavond de eerste ronde van de interne competitie. De afgelopen 2 weken heeft u de sfeer vast wat kunnen proeven. Op 19 augustus gingen de deuren van De Opbouw voor ons open. Op deze inspeelavond werd er alweer naar hartelust gevluggerd en in rapidgroepjes gespeeld. Om het seizoen eens wat anders te beginnen en om, via wat publiciteit in de plaatselijke dagbladen, ook niet-leden te interesseren werd er vorige week een simultaan gehouden die werd gegeven door de kersverse Open Arnhemse Schaakkampioen Frank Schleipfenbauer en clubkampioen Guust Homs. Misschien een begin van een traditie? Hierover verderop meer. Wat kunt u in de eerste paar nummers van E.P. verwachten. Wel, ik begin met het slot van de Arnhemse titelstrijd waarna ik de resultaten van de ASV-ers bij de in de zomerperiode gespeelde toernooien de revue zal laten passeren. Op 18 september begint voor onze eerste drie teams de externe competitie weer. Een voorbeschouwing volgt tegen die tijd. Tot slot van deze inleiding wens ik u veel succes toe en vooral veel plezier in ons "spelletje".

Open Kampioenschap van Arnhem: De laatste ronde in deze Arnhemse titelstrijd vond plaats  daags na onze laatste clubavond in het vorige seizoen en kon daarom niet eerder in een E.P. worden meegenomen. Ter completering van hetgeen u reeds weet hierbij het afrondende verhaal. De strijd in de hoofdklasse kende een verrassende ontknoping. Frank Schleipfenbauer won met zwart van koploper Otto Wilgenhof in een voorbereide variant. Remco de Leeuw had van de misstap van Wilgenhof kunnen profiteren maar moest dan wel winnen van Jan Boersma. Geen lichte opgave. Het lukte hem niet. Remco speelde vol op winst maar doordat hij meer risico's moest nemen wist Boersma te profiteren. Zo eindigde Frank Schleipfenbauer en Otto Wilgenhof op een gedeelde 1e plaats met 5 uit 7 maar werd Frank de nieuwe Open Arnhemse Kampioen op basis van het onderlinge resultaat. Hij loste daarmee oud-kampioen Erik Wille af, die zich dit keer niet in de top van het klassement kon mengen en roemloos in de middenmoot eindigde. "Een verrassende en terechte winnaar van deze titelstrijd", zo stond de volgende dag in De Gelderlander te lezen. Nadat Frank in de eerste twee ronden 12 punt had verspeeld door een vakantie begon hij aan een inhaalrace. In de resterende 5 ronden liet hij nog slechts een halve punt liggen. De eerste klasse werd een prooi voor de Westervoortse spelers Jan Puijman en Maarten de Mol met 5 uit 7. Zij bleven ASV-er Theo Jurrius een half punt voor. In de laatste ronde bleef Theo tegen Puijman op remise steken, bij winst had hem dit een gedeelde 1e plaats opgeleverd. Nu werd hij ongedeeld derde. In de tweede klasse leek Tjť Wing Au onbedreigd te gaan winnen. Maar hij had voor die avond andere plannen en raffelde zijn partij af. Hij verloor materiaal en kon daarna het tij niet meer keren. Arend Tiecken, die een half punt achter Au op de 2e plaats stond, zou hem bij winst kunnen passeren maar ook hij verloor. Herman de Munnik bezorgde hem na lange strijd een nul. Voor Herman zelf werd het toernooi met een gedeelde 2e plaats hiermee succesvol beŽindigd. Tjť Wing Au won daardoor toch deze groep. Afsluitend kan worden gesteld dat we kunnen terugkijken op een geslaagd evenement. Het aantal deelnemers viel nog wat tegen maar dit kan de komende jaren alleen nog maar groeien. Het Open Arnhems Schaakkampioenschap staat na 10 jaar afwezigheid weer op de schaakkalender en zo hoort het ook!! Ook uit de tijdens het toernooi gehouden enquete bleek dat de deelnemers positief zijn over de opzet van het toernooi. Dank zijn wij als vereniging verschuldigd aan De Kempenaer Advocaten voor de financiŽle ondersteuning, waardoor het toernooi mede mogelijk is gemaakt.

 


Bilderbergtoernooi: Dit toernooi werd voor de 27e keer gehouden in het fraaie hotel De Bilderberg in Oosterbeek. Meedoen vond overigens het overgrote deel van het 146 schakers tellende deelnemersveld belangrijker dan winnen. De gemoedelijkheid staat elk jaar voorop. Toch wordt er fanatiek geschaakt, zeker in de hoogste groepen. De strijd om het Veteranenkampioenschap was hevig. Het ging in de laatste ronde om Pieter Bohlmeijer en Visser uit Zwolle. Onze ASV-er had inmiddels een score van 4 uit 5 bereikt en moest toen lang wachten of zijn concurrent een lastig eindspel in winst zou weten om te zetten. Deze slaagde hier uiteindelijk in en kwam daardoor ook uit op 4 uit 5 en werd op weerstandpunten 1e. Ofschoon≠ de titel op een haar was gemist leverde Pieter Bohlmeijer toch weer een prestatie van formaat. Zelf was hij niet zo tevreden over zijn spel. "Ik heb maar 1 goede partij gespeeld, in de andere partijen heb ik gemazzeld", aldus zijn wel heel becheiden commentaar na afloop. In de diverse seniorengroepen traden nog verscheidene ASV-ers aan. Zo kwamen Henk Kuiphof en Albert Marks uit in groep 2. Onze voorzitter was op papier de derde speler op rating in deze groep maar in de praktijk pakte het toch anders uit. Slechts 12 uit 5 werd zijn score. Marks, die door zijn werk nooit veel tijd had om te spelen maar nu hij is uitgetreden weer wat aan zijn toernooiritme kan doen, kwam tot 2 uit 5. Over zijn partij-opzet was hij wel tevreden, diverse spelers had hij wel kunnen hebben. In het vervolg van de partij ging er nog wel eens een stelling, soms onder druk van de tijd verloren. In het onderlinge duel trok Marks na een spannende partij aan het langste eind. Eerst offerde Marks een kwaliteit, Kuiphof offerde deze later terug. Nadat Henk een vergiftigde pion had gepakt ontstond er een moeilijk eindspel waarin Marks net de sterkste bleek. In groep 3 bleef Dick Hajee ongeslagen met 4 uit 5. Hij werd daarmee gedeeld 1e. Ook Jan Vermeer, die voor het eerst deelnam, kwam in deze groep uit. Hij scoorde 22 uit 5. Jan begon met 22 uit 3 waarna hij Hajee als tegenstander trof. Jan kwam heel goed uit de opening maar na een verkeerde zet nam Hajee het initiatief over. De stukken van Dick werkten hierbij veel beter samen dan die van Jan. Dit leverde dan ook zijn eerste nul op. In de slotronde maakte Jan een beginnersfout, hij liet inslaan op f7, en moest ook hier een nul incasseren. Jan was verder zeer te spreken over het toernooi. Zunnebeld, die na zijn goede prestatie van vorig jaar was gepromoveerd, moest dit keer zijn meerdere erkennen in zijn tegenstanders. De groep 6 bleek te sterk voor hem. Gerrit Verbost was op basis van zijn te oude Elo ingedeeld in groep 8 en was hiermee 3e qua Elo. De groep bleek te sterk. Feitelijk was hij op basis van zijn huidige speelsterkte in een lagere groep beter tot zijn recht gekomen. Nu scoorde hij 12 uit 5 waarbij 2 partijen op het nippertje verloren gingen. Er had in deze partijen meer ingezeten. In groep 10 scoorde Henk Kelderman slechts 2 uit 5. Deze puntendeling werd al in de 1e ronde bereikt. Daarna liep het steeds verkeerd af. Alleen in de slotronde leek remise haalbaar maar ook toen ging Henk nog onderuit ondanks het feit dat hij de pointe even daarvoor wel had gezien. Al met al een prachtig toernooi waarbij de wedstrijdleiding in handen was van Barth Plomp en Guust Homs.

 

Feest: Tijdens de zomerstop bereikten een tweetal ASV-ers een mijlpaal. Matthijs van Dijk werd op 12 juli jl. 80 jaar. Dit werd met familie, vrienden en kennisen daags daarvoor gevierd met een boottocht over de Waal. De hierbij aanwezige ASV-ers hebben een geweldige middag beleefd. Op een geheel andere wijze werd de verjaardag van Gerrit Verbost gevierd. Gerrit werd op 8 augustus jl. 75 jaar. Dit werd een dag eerder opgeluisterd met een speciaal voor hem, op verzoek van zijn kinderen, georganiseerde simultaan. Onze senior Pieter Bohlmeijer was bereid gevonden om als simultaangever op te treden. Noch Gerrit, noch zijn vrouw waren op de hoogte van deze snode plannen. Aanvankelijk was het de bedoeling om buiten in de tuin te spelen maar uitgerekend die zaterdag (en dat met zo'n zomer) regende het continue. Dus werd uitgeweken naar binnen. De kamer werd geheel ontmanteld. Alles moest aan de kant, dit tot grote schrik van met name mevrouw Verbost. De schakers waren hier op dat moment nog niet van op de hoogte. Zij hadden zich in de nabijheid verzameld om de verrassing compleet te maken en gezamenlijk binnen te vallen. Hun dochter vertelde ons dat even later en vertelde dat ze niet kon inschatten hoe de reactie zou zijn als er plotseling 10 schakers voor de deur stonden. Zeer verrast was dan ook het gezicht van mevrouw Verbost nadat zij de deur had geopend. Snel werden de borden opgezet voordat Gerrit zelf, die op dat moment even weg was, zou binnenkomen. Met een luid "lang zal hij leven" werd hij ontvangen. Gehuld in een zwart-wit geblokt "schaakoverhemd", dat de jarige voor deze gelegenheid moest aantrekken, werd de simultaan gestart. Het werd een prachtige middag. "Hoe lang gaat dit duren want er komen straks ook nog normale gasten", vroeg mevrouw Verbost nog niet helemaal bekomen van deze "overval". Iedereen barstte weer in lachen uit. Ergens had ze wel gelijk want schakers zijn toch een apart volk. Henk Wille, Jacob Zandbergen en Dick Hajee wisten Bohlmeijer te verslaan. Barth Plomp, Henk Kuiphof en Ruud Wille kwamen tot remise. De overige 4 ASV-ers, Henk Kelderman, Matthijs van Dijk, Bob Hartogh Heijs, Gerrit Verbost en kleindochter Claudia verloren. Zo scoorde Bohlmeijer 62 uit 11 (59,1%). Pieter Bohlmeijer vond het geweldig. "Heel leuk om te doen, dit wil ik ook als ik 80 wordt" zo had de pas 77-jarige Pieter Barth in vertrouwen toegefluisterd. Naast deze 2 verjaardagen stond er nog een derde festiviteit op het programma. Erik Wille trad nl. op 3 augustus jl. in het huwelijk met Conny Vermeulen. De receptie en de feestavond werd door veel ASV-ers bijgewoond. Het bleef dan ook nog lang onrustig in de stad. Ook dit was een onvergetelijke dag.

 

Simultaan: Donderdag jl. werd, zoals reeds gemeld in de inleiding, een simultaan gegeven door de Open Arnhemse Schaakkampioen Frank Schleipfenbauer en clubkampioen Guust Homs. Dit om de seizoensopening van onze vereniging wat meer cachet te geven. Het werd een geslaagde avond. Beide spelers kwamen uit tegen 15 spelers. De speelsterkte was ongeveer gelijk verdeeld ofschoon een ieder zijn voorkeur kon aangeven tegen wie hij wilde spelen. De simultaangevers gingen de strijd uiterst serieus aan. Uiteindelijk bracht Guust Homs het tot een totaal van 102 uit 15 en Frank tot 112 uit 15. Voor beiden een prima score. Als dank voor hun inzet ontvingen zij na afloop van Henk Kuiphof een tweetal flessen wijn.

 

LET OP: Het telefoonummer van De Opbouw is onlangs gewijzigd en luidt nu: 026 - 4456452.