"En Passant"

Terug index En Passant

37e jaargang no. 6 donderdag 12 februari 1998

LAAT UW DROMEN UITKOMEN, DOE OOK MEE MET DE ABONNEELOTTO EN WIN!! INFO: R.WILLE.

Jaarvergadering ASV: Met name voor de afwezigen onder u hierbij een korte weergave van hetgeen in de Algemene Ledenvergadering van vorige week is besproken. Het was een korte vergadering. Tegen half elf kon voorzitter Henk Kuiphof de leden al bedanken voor hun komst en inbreng. En dat terwijl toch de interne competitie op de agenda stond. Altijd iets wat tot discussie kan leiden. Maar laten we bij het begin beginnen. In zijn openingswoord gaf onze voorzitter aan zich zorgen te maken over de lage klasseringen van de ASV-teams dit seizoen, uitgezonderd ASV-2 en ASV-7, die juist heel knap aan de leiding gaan. Ook het teruglopend ledenaantal baart zorgen. Verder bedankte hij een ieder die zich op enigerlei wijze voor ASV heeft ingezet in het afgelopen jaar.

Onder het punt mededelingen merkte hij op dat ASV er helaas niet in is geslaagd om de organisatie van de slotronde van de KNSB, welke in het kader van het 125-bestaan van deze bond gezamenlijk wordt gespeeld, binnen te halen. Een teleurstelling want dit zou zeker de nodige promotie voor onze vereniging hebben betekend. Nijmegen is nu aangewezen als plaats waar deze finale wordt gehouden. Voor SMB, dat dit jaar het 150-jarig bestaan viert, is dit een passende jubileumactiviteit.

Ook deed hij mededeling van enkele conclusies uit de 1e bijeenkomst van een OSBO-commissie over de huidige competitie-opzet van de OSBO t.w.:

er is geen perfecte piramidale opbouw noodzakelijk. Wel is een goede promotie-degradatieregeling nodig om te voorkomen dat er veel nrs. 2 of zelfs een nr. 3) uit de 4e klasse promoveren;

Het aantal klassen moet niet minder worden. Dit om het krachtsverschil in een klasse te beperken;

Er moet gestreefd worden naar groepen van acht zodat de teams 7 ronden kunnen spelen. In de 4e klasse zijn wellicht groepen van zeven teams noodzakelijk om de promotie-degradatie beter te laten verlopen. Voor de derde klasse wordt voorgesteld de groepen in deze klasse te laten bestaan uit acht zestallen;

Er is geen behoefte aan een kortere speeltijd. Wel mogen teams in overleg vooraf overeenkomen om 1 uur drie kwartier p.p.p.p. te spelen. Dit zal niet in het reglement worden vastgelegd;

Het speeltempo in de promotieklasse wordt gelijk gesteld aan het speeltempo in de KNSB;

Er wordt gestreefd naar het verzenden van uitslagen per e-mail. M.i.v. het nieuwe seizoen wil de OSBO op Internet, zodat de teams de actuele uitslagen en standen kunnen bemachtigen. Er wordt binnenkort een commissie Internet in het leven geroepen.

Er komt geen recreatieklasse. Er is geen animo voor. Bovendien zijn de reisafstanden in de OSBO te groot.

Mocht u hierop willen reageren doe dit dan zo snel mogelijk. Het ASV-bestuur kan dit dan weer doorspelen aan de OSBO. Afschriften van de brief van de OSBO zijn bij uw secretaris verkrijgbaar.

Vervolgens was het verslag van de kascommissie een hoogtepunt. Op zeer ludieke wijze deed Erik Wille verslag van de bevindingen bij de kascontrole. Dit verslag zal dan ook in het komende nummer van ASV-Nieuws worden weergegeven. Dan kunt u nog eens rustig nagenieten.

Daarna volgde de prijsuitreiking. Begonnen werd met de diverse topscorers van de ASV-teams in het seizoen 1996-1997. Dit waren: ASV-1: Wouter van Rijn 6 uit 9 66,7%), ASV-2: Pieter Bohlmeijer 5½ uit 9 61,1%), ASV-3: Fred Reulink 6½ uit 7 92,9%), ASV-4: Erik Wille 6 uit 7 83,7%), ASV-5: Piet Blees 4 uit 6 66,7), ASV-6: Dick Hajee 4½ uit 6 75%), ASV-7: Siebold Otten 5 uit 7 71,4%), ASV-8: Willem Huisman 3 uit 6 50%). De prijs voor de beste ELO-stijging in het afgelopen seizoen, een prijs die voor de eerste keer werd uitgereikt, ging naar Erik Wille. Hierna volgden de diverse kampioenen. Wouter van Rijn sleepte de meeste prijzen in de wacht. Hij werd de nieuwe clubkampioen, won de rapid-competitie en het totaalklassement van alle competities, het Super Prestige-klassement. Een prestatie van formaat! Bekerwinnaar werd Guust Homs, terwijl Remco de Leeuw de ASV-snelschaaktitel veroverde. Een bijzondere prijs is elk jaar weer de benoeming van de ASV-er van het jaar. Met een luid applaus werd Erik Wille als zodanig gekozen. Dit vanwege zijn vele werk "achter de schermen" voor onze vereniging. Een ander hoogtepunt volgde bij de bestuursverkiezing. Het bestuur kent ook dit jaar twee wijzigingen. Onze wedstrijdleider Dick Hajee, die al zo'n 30 jaar bestuursfuncties vervult werd, gelet op zijn verdiensten voor ASV, op voordracht van het bestuur door de vergadering tot ERELID benoemd. Ook Peter van Deursen trad vanwege drukke werkzaamheden af na bijna 10 jaar het penningmeesterschap te hebben vervuld. Na de pauze volgde de begrotingsbehandeling hetgeen tevens een contributieverhoging inhield. Dit werd noodzakelijk door de verhoging van de afdracht door de OSBO en KNSB. Na een korte toelichting door de nieuwe penningmeester Paul Schoenmakers werd de begroting goedgekeurd en daarmee de contributieverhoging. Nadat Nico Schoenmakers de stand van zaken omtrent het promotieplan had toegelicht, waarover u reeds in de E.P. van 22 januari jl. het nodige kon lezen volgde het punt jeugdzaken. Hierbij werd een voorstel van ASV-jeugd om jeugdspelers te laten meespelen bij de senioren verkort speeltempo van 11/4 uur p.p.) aangenomen. Hierdoor kan de integratie van de jeugdspelers bij de senioren worden bevorderd. De interne competitie was het slotpunt van de agenda. De nieuwe opzet was reeds bij de vergaderstukken gevoegd en bovendien kon u hierover reeds het een en ander lezen in ASV-Nieuws in een artikel van onze nieuwe wedstrijdleider Hedser Dijkstra. Misschien was het allemaal daardoor al duidelijk want veel vragen kwamen er niet. Het voorstel werd in 2 delen aangenomen. Eerst werd er gestemd over het competitievoorstel, daarna kwam in stemming het voorstel om de uitslagen mee te laten tellen voor de KNSB-Elo. Beide voorstellen werden aangenomen, waarbij t.a.v. het laatste onderdeel vanuit de vergadering wel stemmen opgingen dat het spelen voor de interne op een clubavond toch een andere dimensie heeft dan het spelen van teamwedstrijden of toernooien. Ook het nieuwe competitiereglement werd hiermee aanvaard. Dit betekent ook dat we vanaf nu met een vast speeltempo spelen nl. 2 uur per persoon voor de gehele partij het OSBO-speeltempo). Iedereen dient zich hier dus aan te houden!!

Casino-avond: Zaterdag jl. was de Opbouw omgetoverd van "schaaktempel" in "Casino-Rijnstad" waar 37 spelers een geweldige avond beleefden. Verheugend was bovendien dat ook Willem Huisman hierbij aanwezig kon zijn. De avond werd gestart met een overheerlijk koud buffet waar Wim Burgers veel zorg en aandacht aan had besteed. Daarna was het de beurt aan de diverse casinospelen, waarbij de achtergrondmuziek werd verzorgd door onze barman Jan. Met het startkapitaal van 1000 gulden kon men zijn/haar geluk beproeven bij o.a. Black Jack, Blufpoker, Poker, Roulette en het meestal geld verslindende dobbelspel "Mexicaantje". Als het geld op was kon men weer nieuw krijgen bij de bank of zoals Nico Schoenmakers zei wanneer hij weer blut was: "ik moet even pinnen"). Voor hem was er dan ook de poedelprijs saldo -28.910) in de vorm van een zak muntdrop. Maar goed dat hij geen penningmeester is! En wilde men even gezellig wat met elkaar praten onder het genot van een drankje dan kon dat ook. Winnaars waren er natuurlijk ook: Fred "pokerface" Reulink saldo +40.000) en zijn vrouw -125) werden eerste bij resp. de heren en de dames. Fred werd gevolgd door Gerrit Verbost +26.540), Michael Mogendorff +22.800) en John Legierse +11.210). Kortom het was een gezellige avond dat zeker voor herhaling vatbaar is. Maar dan met nog meer deelnemers.

Uitslagen van en stand na de vierde ronde in de OSBO-competitie 1e t/m 4e klasse:

1A: SMB-5 - ASV-5 4½-3½; Combinatie-1 - Schaakmaat-1 2½-5½; SMB-3 - VSG-1 4½-3½; O&O-2 - Meppel-1 2½-5½

1B: SMB-4 - GOV/Velp-3 4½-3½; Zutphen-1 - Ede-1 5-3; SMB-6 - De Toren-1 4½-3½; ASV-4 - GOVA/Velp-2 2½-5½

2C: Doesborgh-1 - Wageningen-2 2-6; Veenendaal-2 - Doetinchem-2 5-3; Bennekom1 - De Cirkel1 4½-3½; ASV6 - Rothmans2 1½-6½

4E: De Cirkel-2 - ASV-7 2½-3½; Veenendaal-6 - GOVA/Velp-7 4½-1½; De Toren-1 - Ede-4 4-2; Rhenen-2 - Doesborgh-2 4½-1½
1e klasse A:

Schaakmaat-1 8 23

SMB-3 8 21

Meppel-1 5 17

VSG-1 4 18½

O&O-2 3 16½

SMB-5 3 13

ASV-5 1 11

Combinatie-1 0 8

1e klasse B:

GOVA-Velp-2 7 22½

SMB-4 7 17½

De Toren-1 6 19

ASV-4 3 15

Zutphen1 3 14½

SMB-6 3 12

Ede-1 2 15

GOVA-Velp-3 1 12½

2e klasse C:

Wageningen-2 8 20

Veenendaal-2 7 20

Bennekom-1 6 21

Rothmans-2 4 17

De Cirkel-1 3 15½

Doetinchem-2 2 14½

Doesborgh-1 2 14

ASV-6 0 6

4e klasse E:

ASV-7 8 17

De Cirkel-2 6 15½

Veenendaal-6 6 14

De Toren-4 6 12½

GOVA-Velp-7 2 11

Rhenen-2 2 10½

Ede-4 2 7½

Doesborgh-2 0 8

Externe competitie: Het actuele nieuws eerst. ASV-4 brak maandag jl. na de resterende 6 partijen af met een 4-3 achterstand tegen De Toren-1. Hoe dit kan leest u verderop. ASV-6 verloor eergisteren tegen De Cirkel-1. Het werd een 7-1 nederlaag. Vanavond spelen ASV-5 en ASV-7 thuis tegen resp. De Combinatie en Veenendaal-6. Over de verschillende belangen van beide teams kon u in de vorige E.P. al het nodige lezen. Waar ik nog niet op ben ingegaan zijn de wedstrijden van onze eerste drie teams a.s. zaterdag. ASV-1 is de gast van het Apeldoornse ASG-1. Een belangrijke ontmoeting want na de winst in de vorige ronde tegen Purmerend moet ook deze wedstrijd gewonnen worden in de strijd om handhaving in de 1e klasse. ASV-2 daarentegen gaat glansrijk aan de leiding en moet voor een verre reis naar het Groningse Haren voor de wedstrijd tegen SISSA-1. Een lastige opponent waartegen men niet zomaar wint. ASV-3 staat er ook moeilijk voor in de promotieklasse maar treft het nog puntloze S.V. Apeldoorn-2 en moet in staat worden geacht opnieuw 2 belangrijke matchpunten te behalen. In de degradatiestrijd zou dit zeer van pas komen.

Rapidtoernooi Zevenaar: Het 30e Rothmans schaaktoernooi werd door 170 schakers bezocht. Hieronder drie ASV-ers. In de hoofdklasse was Vincent Deegens sterk op dreef. Hij bereikte een gedeelde 2e plaats TPR 2378) in een sterk bezette groep. Het toernooi werd gewonnen door IGM Miezis 2505) met 6 uit 7. Zes spelers, waaronder Vincent maar ook o.a. IM Viestuurs Meijers 2440) en Karel v.d. Weide 2373) scoorden 5 uit 7. Vincent won in de 2e ronde van IM Vladimir Gurevich 2435). Deze winst werd gevolgd door een remise tegen Frank Kroeze deze bleef op 4½ steken). Met 2½ uit 3 was de start van Vincent dus goed. Maar in de 4e ronde volgde een hapering. Hij verloor nl. van Groesbeker de Ruijter. In de laatste drie ronden moest hij nog slechts een halfje afstaan. In de 2e klasse kwam Bert Sigmond met 4½ uit 7 tot een gedeelde 7e plaats. Na 4 ronden had hij 3½ punt, waaronder winst op Herman de Munnik in de 3e ronde. Twee nederlagen volgden en wierpen hem terug in het klassement. Door winst in de slotronde kon hij zich toch nog verbeteren. De Munnik kwam via een vrij regelmatig opgebouwde score uit op 3½ uit 7.

ASV-4: gelijk of geen gelijk: Met tijdnoodspecialisten als Jacques Boonstra en Cees Verkooijen in je team is het elke competitiewedstrijd weer genieten en voor de teamleider vooral afzien. Hierover zo meer. Eerst kwam het vierde via overwinningen van Rob van Belle en Fred Duchêne weer langszij na de 2-0 achterstand die vorige week was opgelopen. Rob kreeg na de opening een uitstekende stelling. De paarden van de tegenstander kwamen erg passief te staan. Rob nam geen risico, kreeg een vrijpion en schoof de partij bekwaam uit. De tegenstander van Fred kreeg overwicht en onze ASV-er liet bovendien de dame insluiten. Uiteindelijk wist Fred te ontsnappen door een kwaliteit te geven met goede aanvalskansen. Via grote tijdnood van zijn tegenstander won Fred de partij. Een eerder remise-aanbod werd afgeslagen gelet op het teambelang. Achteraf met succes. Daarna leek het toch weer mis te gaan toen zowel van Willigen als Dijkstra verloren. Jan Willem stond na een foutieve damezet positioneel verloren. Hij offerde nog zijn dame maar werd toch matgezet. Het vele lawaai en de rokerige entourage in de speelzaal had zijn concentratie merkbaar aangetast. Hedser kwam met zwart gedrongen te staan. Zijn tegenstander had veel ruimtevoordeel. Dit kostte een pion en later de partij. Dan volgde "DE PARTIJ". Jacques Boonstra stond de hele partij beter en kwam een kwaliteit voor. Dit materiële voordeel verspeelde hij later weer. Ook zijn tegenstander speelde het niet goed. Er volgde een hectische tijdnoodfase. Jacques haalde tot 2 keer toe een dame. De eerste keer verspeelde hij deze weer met een eenvoudig familieschaak. Later volgde dus een nieuwe promotie. Met een dame meer tegen een kale koning moest hij matzetten in vliegende tijdnood. Op hetzelfde moment dat hij mat zette viel de vlag. Zijn tegenstander stak zijn hand uit ten teken van verlies. Echter de wedstrijdleider van De Toren beweerde vervolgens dat de mat)zet nog niet was voltooid op het moment dat de vlag van Jacques viel. Veel discussie volgde. De beslissing zal nu worden voorgelegd aan de competitieleider van de OSBO. Intussen was ook de partij van Cees Verkooijen tot een einde gekomen. Ook hier weer dolle en dwaze capriolen. Cees won na de opening een gezonde kwaliteit en dacht het rustig uit te schuiven. Te rustig echter zodat het toch nog ontaardde in een zoals hij zelf aangaf) klassiek "Verkooijen-gooi-en-smijt-tijdnoodkamikazeduel" waarin zijn opponent maar liefst TWEE dames vergooide!?!? Maar de winst kwam wel terecht bij Cees. Hoe hij dit altijd flikt is een raadsel. Je moet erbij geweest zijn om het te kunnen geloven. Het valt eenvoudigweg niet na te vertellen. Dus staat het nu 4-3 voor De Toren met de winst??)partij van Jacques nog achter de hand. Dit kan een belangrijk matchpunt opleveren.

Gedetailleerde uitslag De Toren-1-ASV-4: A. Migchels-C. Mekers 1-0; R. Engelen-C. Verkooijen 0-1; R. Visée-J.W. v. Willigen 1-0; R.F. Okkes-P. Schoenmakers 1-0; G. Jansen-J. Boonstra ???; B. v. Onzen-H. Dijkstra 1-0; F. Beumer-R. v. Belle 0-1; V. Vleeming-A. Duchêne 0-1. Eindstand: 4-3 voorl.