"En Passant"

Terug index En Passant

37e jaargang no. 3 donderdag 22 januari 1998

Uitslagen interne competitie

15e ronde 15 januari 1998):

Huizinga - Bohlmeijer 0-1

v.d. Wel - Taal 1-0

R. v. Belle - Wiggerts ½-½

Blees - T. v. Dijk 1-0

Kuiphof - Zunnebeld 1-0

W. de Lange - Hartogh Heijs 1-0

Chowdhury - Zandbergen ½-½

M. van Dijk - Ariëns ½-½

Verbost - Singendonk 1-0

Kelderman - Peltzer ½-½

Visser - Legierse 0-1

CASINO-AVOND: 7 FEBRUARI A.S.

U KOMT TOCH OOK!!

VOLGENDE WEEK GEEN INTERNE COMPETITIE MAAR DE 3E RAPIDAVOND VAN DEZE COMPETITIE

Jaarvergadering: De algemene ledenvergadering vindt, zoals bekend, donderdag 5 februari a.s. plaats. Hiervoor worden vanavond de vergaderstukken uitgereikt. Het bestuur hoopt op een grote opkomst. Zo staat o.a. de interne competitie op de agenda, altijd een onderwerp waar uitvoerig over gesproken kan worden. Zo zal het bestuur een voorstel doen voor een nieuwe competitie-opzet en is er, vanwege het ontbreken ervan, een competitiereglement ontworpen. Kom dus allen op de jaarvergadering!

Het promotieplan: Bij deze gelegenheid komt het ons goed voor u "bij te praten" over de activiteiten van de promotiecommissie in het kader van het promotieplan. Zoals bekend wordt verondersteld beschikt onze vereniging over een promotieplan met een aantal ambitieuze doelstellingen, te weten:

* een eerste team, het vlaggenschip, dat in de hoogste afdeling van de KNSB-competitie speelt;

* een sterke jeugdopleiding;

* een aansprekend schaaktoernooi.

Wat betreft het tweede punt is onze vereniging - met dank aan met name Tijs van Dijk en Herman Ulkeman - inmiddels zonder meer goed bezig. Het eerste en derde punt baren voor dit moment meer zorgen. In essentie draait het hierbij zoals zo vaak in het leven) om één ding: pecunia! Anders gezegd: hoe genereert de ASV gelden om de doelstellingen van het promotieplan te verwezenlijken? De promotiecommissie heeft in dit verband het afgelopen jaar niet stil gezeten. Zo is er aan de hand van het promotieplan materiaal ontwikkeld op basis waarvan potentiële sponsors kunnen worden benaderd. Dit materiaal diende te voldoen aan een "ijzeren wet", nl. dat degene die sponsort voor zijn geld voldoende tegenwaarde dient te verkrijgen. Met het materiaal zijn inmiddels enkele potentiële sponsors benaderd, echter nog zonder het beoogde resultaat. Het probleem in dezen blijft, dat ook de sponsormarkt een enigszins 'overvoerde' markt is geworden. Bovendien beschikken bedrijven en instellingen steeds vaker over interne richtlijnen aangaande hetgeen men wel of niet wenst te sponsoren. En dit betekent, dat niet meer zo zeer het niveau van het aangeboden 'ASV-produkt' maatgevend is voor de beoogde sponsor, maar zijn eigen visie op sponsoring.

Niettemin zullen aan de hand van het ontwikkelde materiaal ook in 1998 hernieuwde pogingen worden ondernomen op het gebied van de sponsorwerving. Tot besluit nog een welgemeende oproep. Een ieder die goede) ideeën heeft voor mogelijk te benaderen bedrijven en instellingen zijn hierbij uitgenodigd ons hieromtrent te tippen. Nico Schoenmakers, vice-voorzitter.

Externe competitie: Staken we vorige week de loftrompet op ASV-2, er is nog een team dat het dit jaar bijzonder goed doet nl. ASV-7. Ook de vierde wedstrijd op rij werd gewonnen. Dit keer moest De Cirkel-2 er aan geloven. ASV-4 en ASV-6, zagen hun thuiswedstrijd vorige week met ruime cijfers verloren gaan. Het vierde verloor van het sterke GOVA/Velp-2 met 2½-5½, het zesde met 1½-6½ van Rothmans-2. In deze E.P. een vervolg op de reeds geplaatste verslagen uit deze competitieronde.

Eerste zege ASV-3: Dankzij een ruime en verdiende 5½-2½ overwinning behield het derde de kans in eigen hand om degradatie te voorkomen. Een nieuwe nederlaag, dit keer tegen concurrent UVS-2, zou al haast een uitzichtloze situatie hebben betekend. Het wedstrijdverloop: Barth Plomp verwisselde 2 zetten in een stelling met rochade op verschillende vleugels. Anders had hij zeker beter gestaan. Er restte uiteindelijk een eindspel met 4 torens. Zijn tegenstander had weinig tijd en bovendien was het voor hem moeilijk om een plan te verzinnen om niet de stelling te verzwakken. Na zo'n drie uur spelen werd dit remise. Niet veel later werden 2 partijen in het voordeel van ASV beslist. Eerst was het invaller Cees Verkooijen voor Ivo v.d. Gouw), die het betere koffiehuisschaak liet zien. Cees over deze partij: "Telkens als ik dacht nou kan mijn tegenstander het rustig uitmaken wist hij een zet te vinden die de aanval op zijn stelling) gaande hield. Dat werd hem uiteindelijk wel fataal. Ook bij Erika Belle wikkelde de tegenstander verkeerd af. Hierdoor kon Erika mooi combineren met dreigingen op de achterste rij. Na deze 2 zeges kreeg Anne Paul remise aangeboden. Zijn tegenstander was net onder de druk uitgekomen na wat stukkenruil. De grootste problemen had hij daarmee net achter de rug. Dit verklaarde dan ook het remiseaanbod. Een rondje langs de overige borden leerde dat dit aanbod wel aangenomen mocht worden. Een 3-1 voorsprong dus. Daarna volgde de tijdnoodfase. Hierin verloor Gerben Hendriks. Hij had de hele partij beter gestaan. Zijn opponent had de opening niet begrepen en zo kreeg Gerben voordeel. Maar in de tijdnood ging onze ASV-er in de fout. Dit kostte materiaal en de partij. Een beetje zuur verlies. Ruud Wille stond na het middenspel beter maar zeker niet gewonnen. Een aardige fase brak aan toen zijn tegenstander zijn dame offerde voor 2 torens. Met een kleine combinatie won Ruud een kwaliteit terug maar daardoor kwam zijn dame wel wat ongelukkig in de hoek a8) te staan. Gelukkig ging de UVS-er voor zijn eigen kansen en liet dit kleinood toch weer alle ruimte. Toen deze ook nog eens met zijn koning de verkeerde kant op ging was het meteen gedaan. Anders had Ruud eeuwig schaak moeten houden daar mat in 1 niet kon worden voorkomen. Hans Rigter stond toen intussen al huizenhoog gewonnen. Hij was maar liefst een toren voorgekomen maar zijn tegenstander probeerde toch nog wat te rommelen. Na een afwikkeling volgde de opgave. Hierop zag ook de tegenstander van Paul Schoenmakers, die inviel voor kopman Frank Schleipfenbauer, het nutteloze in van een verdere strijd in een remisestelling.

Gedetailleerde uitslag UVS2-ASV3: R. Bisschops - A.P. Taal ½-½; K. v.d. Veen - B. Plomp ½-½; R. v.d. Spoel -R. Wille 0-1; T. Willemsen-H. Rigter 0-1; J. Stigter -P. Schoenmakers ½-½; K. Wüstefeld -E. Belle 0-1; R. de Jong - G. Hendriks 1-0; F. v.d. Hooven - C. Verkooijen 0-1. Eindstand 2½-5½.

Nipt verlies ASV-5: Zaterdag 10 januari 1998, SMB 5 - ASV 5, een sleutelduel voor het klassebehoud! Op bijna volledige oorlogssterkte trad het vijfde in schaakarena "De Klokketoren" aan tegen het Nijmeegse SMB. Alleen Frits Wiggerts ontbrak vanwege "huwelijksperikelen"; 40 jaar getrouwd! FRITS, bij deze: VAN HARTE!!!

"Supersub" Dick Hajee kwam in een Spaanse partij goed uit de opening, won een pion, die stug kon worden verdedigd. Bij de strijd om deze plusboer wist Dick met inmiddels een betere stelling op zak een kwal te winnen, waarmee de partij was beslist. Piet Blees opende agressief met een dubbel pionoffer en een loperoffer op e6, dat werd geweigerd. In het middenspel wikkelde zijn tegenstander af naar een eindspel met een kwaliteit tegen een pion voor. Dit voordeel liet de Nijmegenaar zich niet meer ontglippen. Jan Vermeer deed zich in het vroege middenspel tegoed aan een pion. In de hierna ontstane gecompliceerde stelling wist de SMB-er de pion inclusief een kwal terug te winnen. Jan hield voldoende tegenspel over, maar verloor vervolgens pardoes een paard en daardoor de partij. Henk Kuiphof diende de degens te kruisen met oud-ASV-er Daniël v.d. Meulen. Het werd een dame-gambiet, waarin Henk de c-lijn wist te veroveren, terwijl Daniël druk in het centrum had. Op voorstel van Henk werd in het late middenspel tot remise besloten. Rob van Belle werd vanuit de opening zwaar onder druk gezet. Hij had de keus tussen kwaliteitsverlies of het verlies van twee pionnen. Hij koos voor het eerste, verdedigde zich taai, maar moest uiteindelijk toch aan het kortste eind trekken. Tijs van Dijk kwam vanuit een rustige opening in een middenspel terecht, waar alras de vonken vanaf spatten. Teamtopscorer "Turbo-Tijs" verschalkte maar liefst drie pionnen, waarna de vlag wederom kon worden gehesen. Herman Ulkeman zoekt nog steeds naar zijn vorig seizoen bijna spreekwoordelijke externe vorm. Helaas ook deze keer wist Herman geen vuist te maken en liep opnieuw tegen een nederlaag aan. Nico Schoenmakers tenslotte opende met de afruilvariant van het Frans. Na dameruil op de 11e zet resteerde een positioneel strategische strijd. In het eindspel met beiden nog minder dan vijf minuten op de klok sloeg Nico zijn slag en haalde het volle punt binnen. Einduitslag: SMB 5 - ASV 5: 4,5 - 3,5.

Een schaakmiddag met veel strijd en een nipte nederlaag. Klassebehoud is hierdoor zeer moeilijk geworden. Echter: 'een kat in het nauw kan rare sprongen maken' ..... Nico Schoenmakers.

ASV-7 is niet te stuiten: De reserve)teamleider voorzag een moeilijke wedstrijd, immers wij moesten spelen tegen medekoploper De Cirkel-2! Hij kreeg gelijk. In feite was de winst voor het zevende pas definitief om vijf voor twaalf letterlijk). Een chronologisch verslag. Van Dijk was het eerste klaar ±22.00 uur). In het eindspel hadden beide spelers alleen 6 pionnen over. Een doorbraak was niet mogelijk, zodat terecht tot remise werd besloten. Hein van Vlerken trof zijn collegateamleider, beiden wilden winnen. Na een dik uur had hij weliswaar een pion meer, maar zijn tegenstander zette een beangstigende aanval op. Gelukkig voor ons althans) maakte hij daarbij een fout. Hij viel met een loper een toren aan maar overzag daarbij dat zijn paard in stond. Zo kwam Hein uiteindelijk een stuk en 2 pionnen voor en laat hem dan maar schuiven 11 uur, ½-1½). Hartogh Heijs bewaarde de hele partij het materiële evenwicht. Ook dit mondde uit in een eindspel met beiden 6 pionnen, juist... zoals bij van Dijk. Ook hier werd tot remise besloten ±11.30 1-2). Ook bij Gerrit Verbost een gelijkopgaande strijd. Na een paar uur spelen kreeg hij remise aangeboden. Na overleg met de teamleider besloot hij door te spelen. Gelukkig maar, want hoewel de toeschouwers al praatten over "geheid remise", wist Gerrit via een vork de toren van de tegenstander te veroveren. Deze kwaliteitswinst betekende 1-3. Verliezen konden we dus niet meer, maar de winst was nog niet binnen! Want aan bord 1 ging het op dat moment niet goed. Zandbergen wist het materieel evenwicht weliswaar heel lang te bewaren maar zijn stukken stonden moeilijk. Toen zijn tegenstander op "slinkse" maar geoorloofde) wijze een loper veroverde was het bekeken 2-3). De partij van Rood was van cruciaal belang! Hij was al vrij snel na de opening een pion achtergeraakt en dat bleef zo tot het einde toe. Wij vroegen ons al bezorgd af of hij wel remise zou kunnen houden. Maar gelukkig, hij kan niet alleen aanvallen, maar ook verdedigen 2½-3½). Overigens ben ik nog vergeten te vermelden het wordt al normaal) dat onze vaste spelers Huisman en Kelderman nog niet konden spelen. Hartogh Heijs en Rood vielen voor hen in. Hein van Vlerken.

Persoonlijk JeugdKampioenschap OSBO 1997: Dit jaar waren er ook weer enkele ASV jeugdspelers aanwezig op het PJK van de OSBO, waar men deelname kan verdienen voor het Nederlands JeugdKampioenschap. Ignace Hendriks heeft een aantal van onze jeugdspelers speciaal voorbereid voor het PJK. En de resultaten waren er naar! Eerst echter de A-categorie. Hierin deed Theo Jurrius mee, en naar eigen zeggen speelde hij een slecht toernooi. Dat hij gelijk had blijkt uit zijn score van 2 uit 9 waardoor hij op de dertiende plaats eindigde. Volgend jaar doet hij het veel beter!

De spelers 'van' Ignace dan. In de C-categorie deed Tje-Wing Au mee. Hij wist in de eerste ronde remise te spelen tegen de uiteindelijke kampioen. Daarna ging hij bijzonder goed en bleef in de top meespelen. De laatste dag leek er iets van vermoeidheid op te treden, hij raakte wat punten kwijt. Uiteindelijk eindigde hij op een gedeelde 4e plaats, een uitstekende prestatie, gezien de schaakkracht van de deelnemers.

In de D-categorie speelden de overige ASV-ers mee. Ewoud werd daar 9e met 6 uit 10. Kasper werd 15e met 5.5 uit 10. Ronald haalde dezelfde score maar met minder weerstand werd hij 17e. Tenslotte kwam Murat niet verder van 5 uit 10 op de 23e plaats. De spelers 'van' Ignace zaten allen op 50% of meer, en dat is een goed resultaat voor één van de sterkste jeugdtoernooien in de regio. André de Groot

Grootmeestertoernooi:: Tijdens de Kerstperiode 19-30 dec.) namen Wouter van Rijn en Tim Remmel deel aan een sterk bezet open toernooi boven 2100 Elo) in Groningen, dat gelijktijdig met het WK-toernooi, waarbij Anand de uitdager werd van Karpov, werd gespeeld. Wouter scoorde 5½ uit 11 in dit sterk bezette veld en was daarover niet ontevreden. Na een goed begin van 2 uit 3 verloor hij 2 keer op rij. Na 7 ronden stond hij toch weer op 50%. Na 2 nieuwe nederlagen leek een positieve score ver weg maar Wouter herstelde zich door de laatste 2 ronden weer te winnen. Tim Remmel had na 7 ronden 4 punten, met onder meer een goede winstpartij op de sterke Tondivar. Het slot was beduidend minder. Eerst stond hij steeds net boven Wouter. Aan het eind waren de rollen omgedraaid. Tim bleef op 5 uit 11 steken. Meer hierover in ASV-Nieuws.

CASINO-AVOND: HEEFT U ZICH HIERVOOR AL AANGEMELD? DOE DAT DAN VANAVOND NOG!!