"En Passant"

Terug index En Passant

37e jaargang no. 37 donderdag 3 december 1998

Rapidcompetitie: Ook na de 2e speelavond blijft de leiding in de rapidcompetitie in handen van Laurens Storms. Hij wist zelfs zijn voorsprong op een 6-tal achtervolgers tot een vol punt te vergroten. Spanning is er nog steeds volop. Naast het puntenaantal (incl. byes) is in de laatste kolom het aantal gespeelde partijen weergegeven. De volgende rapidavond is pas weer in het nieuwe jaar nl. op 28 januari.


Externe competitie: A.s. dinsdag speelt ASV-4 in een uitwedstrijd tegen SMB-5. Blijft ons vierde ongeslagen? Volgende week donderdag 10/12 en zaterdag 12/12 komen de overige teams in actie. In de volgende E.P. meer.


Periodekampioenen: Een nevenklassement naast de bekende Elo-lijsten is de indeling in drie groepen waardoor er een extra competitie-element is ingebouwd. Verdeeld over het seizoen wordt er gestreden over een drietal periodes met periodekampioenen en degradanten. Inmiddels is de 1e periode (10 partijen) afgerond. Siert Huizinga won groep A met 79 punten. Gestart werd hier met een basis van 75 punten. Bij winst kwam er een punt bij, bij verlies ging er een punt af. Tweede werd Erik Wille met 78 punten. Uit deze groep degraderen Theo v. Amerongen (72), Jan Vermeer (71) en Sjoerd v. Roosmalen (71). Uit groep B (startwaarde 50) promoveerden Theo Jurrius (54), Tijs van Dijk (52) en Ariëns (51). Degradanten uit deze groep zijn Dick Hajee (48), Jan Knuiman (48) en Hein van Vlerken (45). Groep C (startwaarde 25) kende Zandbergen (30) als winnaar. Dijkers en Zunnebeld eindigden gedeeld 2e met 28 punten. Inmiddels is de 2e periode van start gegaan. Deze gaat ook weer over 10 partijen.


Grote Clubactie: De trekking van deze nationale actie ten behoeve van de clubkas van de sportverenigingen heeft inmiddels plaatsgevonden. ASV verkocht 400 loten, waarvan het grootste gedeelte door de jeugd aan de man werd gebracht en dat is zeker een compliment waard. Op de door ASV verkochte loten zijn 5 prijzen gevallen. Helaas zat daar de hoofdprijs van een ton niet bij. Die prijs viel op een door de voetbalvereniging SCO uit het Brabantse Oosterhout verkocht lot. Voor ASV zijn 4 lotnummers (1027836 1027936, 1028036 en 1187536) goed voor een prijs van 25,--. Daarnaast viel op het lotnummer 1187592 een prijs van 100,--. Mocht u niet in de prijzen zijn gevallen helaas... Volgend jaar beter zullen we maar zeggen. Een ieder, die door het kopen of verkopen van loten zijn steentje heeft bijgedragen bedankt hiervoor.


OSBO-Kamp: Vincent Deegens lijkt in de strijd om het OSBO-kampioenschap niet meer te stuiten. Want ook na de afgelopen zaterdag gespeelde 5e en 6e ronde bleef hij ongeslagen door van regerend kampioen Marc Jonker en van Ramon Koster uit Kampen te winnen. Met een 100% score (6 uit 6!!) gaat onze oud-ASV-er aan de leiding van de hoofdklasse. Hij wordt op een punt gevolgd door Otto Wilgenhof, die zaterdag ook beide partijen winnend afsloot. Op een gedeelde 3e plaats staan drie spelers met 4 uit 6. Het veld is dus behoorlijk uit elkaar getrokken en met nog 3 ronden te spelen is Vincent titelkandidaat nr. 1, tenzij Otto nog van een misstap kan profiteren. Dit lukt niet meer in een rechtstreeks duel want deze partij werd tijdens een eerdere speeldag al in het voordeel van Vincent beslist. Van onze ASV-ers in de hoofdklasse kan Otto de koploper als enige volgen. In de 5e ronde won Otto van Frank Schleipfenbauer. Na een Trompovski opening ging Frank al snel in de fout hetgeen een pion kostte. Otto stond vervolgens duidelijk beter maar verspeelde de pion weer in het middenspel. Frank wikkelde vervolgens af naar een eindspel met paard tegen loper. Otto kon echter het iets betere van het spel houden. Toen Frank het idee had dat hij de partij nog remise kon houden gaf hij weer een pion weg. Het eindspel was daarna verloren. In de 6e ronde won Otto met zwart van oud-ASV-er Jeroen Bosch. In een ingewikkelde partij offerde Otto een pion voor de d-lijn. Maar dit leverde nog weinig op, integendeel, het was eerder zijn tegenstander die beter leek te staan ofschoon Otto steeds de nodige tegenkansen kon krijgen. De partij werd uiteindelijk in het voordeel van Wilgenhof beslist door tijdsoverschrijding van zijn tegenstander. Frank Schleipfenbauer nam 's-middags een bye op en kwam hierdoor op 3 uit 6, goed voor een plaats in de middenmoot. Eenzelfde score heeft Guust Homs. In een slopende partij verloor Guust, die al niet fit aan deze speeldag begon, na 5 uur spelen van Ramon Koster. Een gewonnen stelling had hij weggegeven. Zijn tegenstander had in die fase slechts wat rommelkansen. Daarna was ook remise nog lange tijd mogelijk, maar ook dit liet Guust aan zich voorbijgaan. In een eindspel van K+T tegen K+P+2 pionnen wist Koster uiteindelijk een pion te laten promoveren. Uitgeput van dit treffen, dat pas vlak voor de volgende ronde werd beslist en beide spelers dus in feite praktisch zonder pauze verder zouden moeten, liet Guust de 6e ronde schieten. Daarmee kwam het nadeel van het speeltempo, waarbij per zet een halve minuut bedenktijd extra wordt verkregen, tot uiting. Hierdoor kan een middagronde danig in het gedrang komen. Ook Anthony Migchels kwam op 3 punten. Hij won in de ochtendronde van Veenendaler Burer die een dame-offer overzag met mat als gevolg. In de 6e ronde nam ook hij een bye op. Ruud Wille won 's-ochtends van Martin Weijsenfeld. Deze offerde al in de opening twee stukken voor een toren en twee pionnen. De mening, wat nu gunstiger was, was na afloop verdeeld. In de partij stelde Ruud zich aanvankelijk iets te passief op maar nadat met d4 ruimte was verkregen kreeg hij wat meer mogelijkheden. Zijn tegenstander maakte het hem in ieder geval gemakkelijk door een schaakje te overzien waarna de stelling snel instortte. In de middagpartij verloor Ruud vrij kansloos van Freddie v.d. Elburg. Het verschil in speelsterkte kwam duidelijk tot uiting. Al na de opening raakte Ruud het spoor bijster. Pas in de slotfase leek hij wat kansjes te krijgen op de koningsvleugel maar dit leek gevaarlijker dan het was. Een blunder betekende torenverlies. Verdere tegenstand was toen zinloos. Hiermee heeft Ruud nu 2 uit 6. Hij bevindt zich daarmee in gezelschap van o.a. Wouter van Rijn die een tegenvallend toernooi speelt.

In de eerste klasse gaat het goed met Jan Knuiman. Hij won beide partijen en kwam daarmee op 5 uit 6, goed voor een 2e plaats op een half punt van de koploper en met een vol punt voorsprong op 7 achtervolgers, onder wie Paul Schoenmakers en Rob Knuiman, die 4 uit 6 hebben. In de 5e ronde kreeg Jan druk op een vijandelijke geïsoleerde pion. Deze druk wist hij knap vast te houden en af te wikkelen naar een gewonnen eindspel. In de middagpartij offerde zijn tegenstander een stuk voor 2 pionnen waardoor deze een centrumaanval kreeg. Toen echter te voortvarend e5 was gespeeld kon Jan een pion winnen en hield vervolgens een gewonnen stelling over. Zonder de zet e5 was het een onduidelijke stelling geweest. Paul Schoenmakers moest een stapje terug doen. In de 5e ronde hield hij de hoogste Elo-houder in zijn groep met zwart nog op remise. Mogelijk had er zelfs meer ingezeten want hij won een toren tegen een paard en een pion. Uiteindelijk ging hij met een kwaliteit meer het eindspel in. Het sterke vijandelijke paard bood echter voldoende compensatie. Toen de tegenstander Paul de gelegenheid gaf om de kwaliteit terug te offeren kreeg Paul wat kansjes. Het eindspel K+pion tegen K was theoretisch remise. 's-Middags speelde Paul opnieuw met zwart en daarbij zette hij de partij weer eens te passief op. Hij kreeg een koningsaanval van zijn jeugdige tegenstander over zich heen. Paul verdedigde wat hij kon maar kon het niet keepen. Nico Schoenmakers kwam tot twee puntendelingen. In de 5e ronde kwam hij na een Svesnikov in het middenspel beter te staan. Er werd afgewikkeld naar een eindspel met zware stukken. Later werd, misschien wat voorbarig, ook gekozen voor dameruil. In het resterende toreneindspel had Nico een pion meer maar dit bleek niet genoeg voor de winst. 's-Middags kreeg Nico vanuit de opening wat druk en een aanval op de vijandelijke koningsstelling. Zijn opponent kon nog net tegendruk verkrijgen op de damevleugel van Nico. De compensatie was voldoende waardoor Nico zijn aanval niet zonder risico verder kon doorzetten en met remise genoegen moest nemen. Nico heeft nu 3 uit 6 en staat daarmee op een gedeelde 10e plaats.

In de 2e klasse speelde Bert Sigmond zich met 2 winstpunten in de kijker. Hij steeg daarmee naar een gedeelde 3e plaats ( o.a. met Frans Veerman) met 4 uit 6. De koplopers (w.o. oud-ASV-er Arend Tiecken) hebben beiden 5 uit 6. Bert won in de 5e ronde al na 6 zetten een stuk om vervolgens in slaap te sussen. Hij gaf daarna een paar pionnen weg en kwam daardoor in een lastig eindspel. Gelukkig kwam hij weer net op tijd bij zijn positieven om het eindspel alsnog te winnen. In de 6e ronde kwam hij na de opening een pion voor maar hier kon hij verder weinig voordeel mee bereiken. Maar zijn tegenstander hielp een handje door zich een stuk te laten afsnoepen. Herman de Munnik staat na zaterdag op een gedeelde 10e plaats. Hij kreeg 's-morgens na een gelijkopgaande partij zomaar een stuk cadeau. Ondanks de tijdsdruk wikkelde hij af naar een winnend eindspel. Na de 6e ronde was hij bijna ontroostbaar. Hij had zich zomaar mat laten zetten. Hij had een mooie aanval maar vergat even te verdedigen en een vluchtveld te maken.

In de Veteranenklasse speelde Piet Blees om de koppositie tegen Quakkelaar. In een onregelmatige partij werden al snel stukken geruild. Piet kwam wel even een pion voor maar dit kleinood werd later weer heroverd. In een eindspel met dame en torens en de pionnen ongelijk verdeeld op beide vleugels werden eerst de torens geruild. In het dame-eindspel werd de vrede getekend. De partij Hajee - Bohlmeijer werd uitgesteld en zal in een later stadium worden ingehaald. De winnaar zal zich naast Blees en Quakkelaar aan kop van deze groep nestelen met 2 uit 3.

De volgende speeldag van deze OSBO-Kampioenschappen in Huissen is pas weer op 16 januari.