"En Passant"

Terug index En Passant37e jaargang no. 24 donderdag 3 september 1998

LAAT UW DROMEN UITKOMEN EN SPEEL OOK MEE MET DE ABONNEELOTTO! INFO: R. WILLE.Welkom: Hij ligt weer voor u. Het eerste nummer van En Passant in een fonkelnieuw schaakseizoen! Met het nodige enthousiasme heeft uw redacteur zich afgelopen weekend weer achter de PC genesteld om deze uitgave in elkaar te draaien. Wat hij zo hoorde in de afgelopen twee weken tijdens de vrije speelavonden heeft iedereen er weer veel zin in en dat is een goede zaak.

De zomerstop ligt weer achter ons. Hoewel zomerstop niet echt een goed woord is. Immers, van een echte zomer konden we dit jaar niet spreken want het duurde nog al lang maar daar was 'ie dan toch.....de zon. Al duurde deze zomerse periode maar kort. En ook van een echte stop was geen sprake want er viel deze vakantieperiode nog genoeg te schaken. Daarover in deze en de komende nummers van E.P. meer. Allereerst heet ik u weer van harte welkom in ons eigen "Dôme": De Opbouw.Ik blik toch nog graag even met u terug op de afgelopen periode. Zoals ik al vaker heb gedaan doe ik dat aan de hand van andere sportevenementen, die de afgelopen weken aan ons voorbij trokken. Want sport behoort toch tot de belangrijkste bijzaken in ons leven nietwaar?! U kunt het zich vast nog wel herinneren. Tijdens de laatste weken van het vorige schaakseizoen was heel Nederland nog oranje gekleurd en vooral zeer optimistisch over de goede afloop. Van één ASV-er hoorde ik zelfs al dat hij vrij had genomen van zijn werk om de rondvaart door de Amsterdamse grachten mee te kunnen maken. Helaas, Nederland werd geen wereldkampioen, de Braziliaanse sambaballen bleven ons in de afsluitende reeks penalties de baas (of was het Hollandse onkunde?). Op hun beurt werd Brazilië vervolgens afgetroefd door de onverzettelijke Fransen. Onwillekeurig dwaalde ik af en dacht aan diezelfde onverzettelijkheid die wij zo goed kennen uit de bekende stripverhalen over de helden Asterix en Obelix uit dat Gallische dorpje 50 jaar voor Christus toen de Romeinen steeds maar weer het onderspit moesten delven mede dankzij een onoverwinnelijke toverdrank.

Tijdens deze WK werd overigens het tennis op Wimbledon nogal naar de achtergrond verdrongen. Daarna volgde een ander evenement op Franse bodem: De Tour de France. Helaas, het sportieve element kwam volledig in de schaduw te staan van een wat modernere versie van de eerder genoemde magische toverdrank nl. EPO. Uiterst fanatieke gendarmes, die in niets leken op het nogal stuntelige gedrag van de gendarmes uit de schitterende films van Louis de Funès, deden zeer hun best om de onderste steen boven te krijgen. Het wielerspektakel werd zo helaas niet van wat velen ervan hadden gehoopt. In de periode dat het EK-atletiek werd gehouden, belandden we alweer op de eerste clubavond van een nieuw schaakjaar.Via deze inleiding kom ik weer terug op het voorliggende schaakseizoen. Ongetwijfeld zijn er onder u een (groot) aantal die de schaakstukken tijdens de vakantieperiode niet uit de doos hebben gehaald. Weer anderen maakten van de gelegenheid gebruik om ook tijdens de zomer een toernooi mee te pikken. Vanavond is de start van de interne competitie. Ik hoop dat u zich weer kunt stimuleren om onze eigen "toverdrank" ELO (het scheelt maar één letter met EPO maar het is wel een wereld van verschil) naar nog hogere waarden te brengen.Een dringende oproep: Om te beginnen wil ik u bij de start van een nieuw schaakseizoen weer veel schaakgenoegen toewensen. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om op een aantal leden een beroep te doen. Reeds een aantal jaren wordt de ASV-jeugd op de donderdagavond getraind in "De Opbouw". Destijds is er doelbewust voor gekozen dat in het eigen clubgebouw te doen om zodoende de noodzakelijke integratie met de senioren te bevorderen. Enige tijd geleden heeft Tijs van Dijk aan de senioren met een rating van 1500 en lager verzocht mee te willen doen aan een competitie met de jeugd. Helaas heeft dat tot nu toe niet tot het gewenste resultaat geleid.

Nu we aan het begin van een nieuw seizoen staan verzoek ik hierbij de senioren met een rating tot 1500 zich, indien enigszins mogelijk, beschikbaar te stellen voor de genoemde competitie. Er wordt gespeeld elke donderdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur. U hoeft zich niet van te voren op te geven. Het enige is dat u om 19.00 uur aanwezig dient te zijn.

Het is in het belang van ASV dat de jeugd zich meet met de senioren. Mag ik op u rekenen? Tijs van Dijk is graag bereid nadere informatie te geven. Henk Kuiphof.Bilderbergtoernooi: Nog maar net was het schaakseizoen tot een einde gekomen toen in Oosterbeek het 25e seniorentoernooi werd gestart. Dit toernooi werd voor het eerst georganiseerd bij de viering van het 100-jarig bestaan van de KNSB. Dit jaar gaven 146 deelnemers acte de precènce. Omdat het een jubileumtoernooi was werd mede in het kader van het 125-jarig bestaan van de KNSB een invitatiegroep, waarin bekende veteranen uitkwamen, aan dit toernooi toegevoegd. Hans Bouwmeester schreef deze groep met 3 uit 5 op zijn naam. Hij deelde de 1e plaats met Henk Sarink, in een grijs verleden ook lid van ASV.

Kenmerkend voor dit toernooi is dat de sportieve rivaliteit en de gemoedelijke sfeer hierbij altijd hand in hand gaan. In zijn openingswoord maakte burgemeester Verlinden een aardige toespeling op het schaken. Schakers die boften maar. Zij hadden immers een koning tot hun beschikking, kwamen dagelijks in aanraking met de koningin, hadden lopers om klusjes te laten opknappen, konden op het goede paard wedden en zich zonodig in een toren verschansen. Onder de deelnemers trof ik zes ASV-ers. In de strijd om het Veteranenkampioenschap van Nederland, waarvoor Pieter Bohlmeijer zich als OSBO-kampioen had weten te plaatsen, moest onze ASV-er ervaren dat de echte vorm er niet was. Hij kon dan ook geen rol van betekenis spelen. Met 2 uit 5 besloot hij het toernooi op een gedeelde 6e plaats. Nuchter constateerde Pieter na afloop dan ook dat hij 2 keer terecht verloor en 2 keer met het nodige geluk won. Een remise completeerde zijn score. In de hoogste seniorengroep, waar het kampioenschap op het spel stond, speelde Siert Huizinga over het geheel genomen wel een goed toernooi. Zo hielt Siert de sterke Etmans op remise. Door een nederlaag in de slotronde tegen Carla Bruinenberg werd hij echter in het klassement teruggeworpen naar een gedeelde vijfde plaats met 2 uit 5. In een Franse partij werd het vijandelijke loperpaar op een gegeven moment te sterk. Winst in deze slotronde zou zelfs een gedeelde 1e positie hebben opgeleverd. Dit geeft aan hoe scherp de strijd in deze groep was geweest. De overige ASV-ers kwamen in het open toernooi uit. Zij waren ingedeeld in groepen van 12 spelers. In groep 1 scoorde Dick Hajee 2 uit 5. Ook dit was een sterk bezette groep. Zijn start via 2 nederlagen was om snel te vergeten. Daarna ging het qua score beter. Eerst werd winst binnengehaald in het verre toreneindspel in een verder goed gespeelde partij. Daarna kreeg hij een halfje teveel nadat hij een remise-aanbod kreeg in een mindere stelling. In de slotronde moest zijn opponent door ziekte verstek laten gaan. In groep 2 kwam Henk Kuiphof tot een goed resultaat. Hij scoorde 3 uit 5 en werd daarmee gedeeld 2e. In de eerste ronde vergaloppeerde hij zich. In een moeilijke stelling zag hij spoken en verloor daarbij een stuk. Het bleef de enige verliespartij. Hij herstelde zich meteen door de volgende ronde te winnen. Hierna volgden 2 remises. Winst in de slotronde zou hem dus een positie in de top brengen. Het werd de mooiste partij. Na een fout van zijn tegenstander kreeg Henk een tegenaanval waarmee hij een snelle winst boekte. Tevreden was hij dan ook over de afloop.

In groep 4 speelde Zunnebeld onder zijn niveau. Hoewel de zware tegenstand hem in deze groep ook al niet mee zat verweerde hij zich knap. "Het was voor mij echt een uitdaging tegen deze schakers", zo zei hij na afloop. Henk Kelderman was over zijn 50%-score in groep 9 maar matig tevreden. Naast de drie remises won hij eenmaal en ging hij een keer ten onder. Ook deze partij had hij wel remise kunnen houden maar hij werd in de verleiding gebracht en waagde daardoor teveel. Verder vond hij het weer een gezellig en ook goed georganiseerd toernooi. Dit laatste was natuurlijk mede te danken aan het feit dat de wedstrijdleiding in handen lag van Barth Plomp. Volgend jaar wordt het toernooi gehouden van 5 t/m 9 juli. Ik hoop dan ook dat er nog meer ASV-senioren aan deel zullen nemen.Weekendtoernooi Veenendaal: De laatste jaren wordt in Veenendaal aan het begin van het schaakseizoen een sterk bezet weekendtoernooi gehouden. Dit jaar vindt dit toernooi plaats in het weekend van 11, 12 en 13 september. Gespeeld worden 6 ronden in 2 groepen. Groep A is voor spelers met een ELO boven 1800, groep B geldt voor spelers met een rating beneden de 1900. Doe mee, het is een mooie gelegenheid om wat warm te draaien zo aan het begin van het seizoen. Zie voor verdere informatie de folder op het prikbord.OSBO-Kamp: Ook wil ik u attenderen op de persoonlijke kampioenschappen van de OSBO. Dit jaar wordt deze OSBO-Kamp gehouden in het Koelhuis (de koelbox hoorde ik donderdag jl. al schertsend zeggen) in Huissen op de volgende zaterdagen: 26 september, 24 oktober, 28 november, 16 januari en 20 februari. Omdat het toernooi nu in de nabijheid van Arnhem wordt gehouden, verwacht ik toch vrij veel ASV-ers onder de deelnemers. Inschrijving is mogelijk in de hoofdklasse (rating vanaf 1900), 1e klasse (max. 1950), 2e klasse (max 1600) en de veteranenklasse (vanaf 60 jaar). Ook voor dit toernooi treft u verdere informatie aan in de folder op het prikbord.En Passant: Het lijkt zo vanzelfsprekend. Elke week ligt er weer een uitgave van uw wekelijkse bulletin En Passant, waar, naar mijn idee, steeds naar wordt uitgekeken. Om die continuïteit, het wekelijks vervaardigen van een clubblad met daarin de laatste nieuwsfeiten, te kunnen blijven waarborgen ben ik vooral ook afhankelijk van uw informatie. Ik doe daarom een dringend beroep op u om kopy aan te leveren. Ik bedoel dan niet alleen van teamverslagen, want in die periode krijg ik E.P. wel vol, maar vooral ook in de tussenliggende weken waarin er geen wedstrijdverslagen zijn. Uw informatie is gewoon nodig om een wekelijkse E.P. te garanderen. Dit geldt natuurlijk ook voor ASV-Nieuws, dat inmiddels een niet meer weg te denken plaats binnen ASV heeft ingenomen. Ook de redactie van dit blad blijft afhankelijk van uw informatie. Een clubblad is er immers niet alleen voor u maar ook (vooral) door u. Bij voorbaat dank.