"En Passant"

Terug index En Passant37e jaargang no. 1 donderdag 8 januari 1998

SPEELT U NOG STEEDS GEEN ABONNEELOTTO, WAT EEN GEMISTE WINST)KANS! INFO: R.WILLE.
Uitslagen interne competitie

14e ronde 18 december 1997):

de Jager - J. Knuiman 1-0

v.d. Wel - de Kort ½-½

v. Gemert - Hajee 0-1

N.Schoenmakers - Dijkers 0-1

T. van Dijk - S. van Dijk 1-0

Dijkstra - Kuiphof 1-0

P.Schoenmakers - Jurrius ½-½

Zunnebeld - Hartogh Heijs 0-1

Zandbergen - v. Vlerken 1-0

de Jong - Verbost 0-1

Legierse - Ariëns 0-1

VOORSPOEDIG 1998!!

ASV-Beker 2e ronde):

Plomp - de Groot 1-0

Storms - Blees 1-0

Rood - Huizinga 0-1

R. Wille - Otten 1-0

de Munnik - Mekers 0-1

Taal - Singendonk 1-0

Wiggerts - Reulink 0-1

Gelukkig nieuwjaar: Het eerste nummer in een nieuwe jaargang ligt weer voor u. Laten we er met zijn allen maar weer een mooi schaak)jaar van maken. Het bestuur en de redactie zal er in ieder geval alles aan doen om dit zo goed mogelijk te realiseren. Wij wensen u hierbij alle goeds toe voor 1998.

Ledenenquete: Bij de aanvang van dit schaakseizoen heeft uw bestuur onder het motto "samen werken aan een nog) betere Arnhemsche Schaakvereeniging" middels een ledenkaart een enquete gehouden. De reacties op dit initiatief zijn over het algemeen ronduit positief te noemen. Door de leden werd het peilen van de bereidheid om taken voor de vereniging te willen vervullen goed opgevat en opgepakt. Als rode draad loopt door de uitkomsten van de enquete echter het incidentele karakter van een aangegeven taakvervulling. Met name de geringe geuite belangstelling voor een bestuurstaak geeft toch wel te denken. Hier staat tegenover dat het gros van de leden wel graag op de een of andere wijze iets voor onze vereniging wil betekenen. Een goede zaak, hetgeen we voor de komende jaren zo moeten zien te houden! Rijst natuurlijk de vraag wat uw bestuur met de aangegeven voorkeuren heeft gedaan. Welnu, de afgelopen maanden is een ieder die zijn belangstelling voor een bepaalde taak of functie kenbaar heeft gemaakt, door een van de bestuursleden hierover benaderd en is bekeken hoe aan een en ander vorm te geven. Wellicht ten overvloede zij nog opgemerkt, dat mocht u onverhoopt toch niet zijn benaderd, u een van de bestuursleden hier dan gerust op aan kunt spreken. Ook als u alsnog ideeën, wensen, suggesties heeft of een bepaalde taak of functie ambieert, horen wij dat graag! Tot besluit merken wij ten aanzien van de ledenenquete nog op, dat gelet op de positieve reacties, het in de bedoeling ligt deze enquete iedere 2 jaar te herhalen. Nico Schoenmakers

Verenigingsavond: U kijkt allemaal vast al uit naar zaterdag 7 februari. Dan is de Opbouw omgetoverd tot Casino. Voordat u zich naar de croupiers spoedt, staat er eerst een geweldig buffet voor u klaar. De aanvang is om 19.30 uur. U kunt zich via de inschrijfformulieren, die vanavond worden uitgedeeld, aanmelden. Kosten 15,--. Kom gezellig een gokje wagen, zoveel u maar wilt. Alleen de consumpties zijn voor eigen rekening.

Externe competitie: Eerst een korte vooruitblik naar de komende competitieronde. A.s. zaterdag spelen er 4 teams. Dan treft ASV-1 in een belangrijke uitwedstrijd Purmerend. Er moet gewonnen worden. De stand na 2 vooruitgespeelde partijen is inmiddels 1-1. Eerst verloor Otto Wilgenhof, die momenteel in actie komt in de ½-finale van het N.K. Hij stond eerst beter maar maakte een fout en kon het tij toen niet meer keren. Enkele dagen later trok Eelco de Vries de zaak weer gelijk. In de stelling die na de opening ontstond voelde hij zich niet zo happy. Door agressief tegenspel wist hij hier en daar de vijandelijke stelling te verzwakken. Eelco kwam nog wel onder druk maar na een kwaliteitsoffer ging het opeens van een leien dakje. ASV-2 is in de winning mood en gaat naar Friesland voor de wedstrijd tegen Sneek bij de 3e stempelpost linksaf). Voor ASV-3 wordt winnen ook de hoogste tijd en dat moet dan tegen het Nijmeegse UVS-2 gebeuren. Ook ASV-5 werkt dit keer zijn ronde zaterdag af en wel tegen SMB-5. A.s. dinsdag speelt koploper ASV-7 in Ede tegen De Cirkel-2. Volgende week donderdag komen ASV-4 en ASV-6 nog thuis in actie. Hierover in het komende nummer meer. We beginnen deze 1e E.P. in het nieuwe jaar met nog 3 achterstallige verslagen.

ASV-3 mist een halfje: Met miniem verschil verloor ons derde tegen Wageningen-1 3½-4½). Ondanks een goede wedstrijd was de ASV-ers een gelijkspel niet gegund. Na een solide remise van Ruud Wille volgde ook teamleider Taal dit voorbeeld. In zijn partij namen beide spelers op een gegeven moment geen risico meer waarna de stelling werd dichtgeschoven. Hierna verloor Barth Plomp. Hij dacht goed te staan maar overzag een vijandelijke mogelijkheid. Daarna ging hij er vrij snel af. Ook kopman Frank Schleipfenbauer kwam na een onregelmatige opening slechter te staan. Maar Frank kwam aardig terug omdat zijn tegenstander een snellere winstweg overzag. Daarna nam onze ASV-er toch een verkeerde beslissing waarbij hij een stuk moest geven voor 3 slechte pionnnen. Dit werd door zijn opponent keurig uitgeschoven. Gerben Hendriks speelde een sterke partij. Hij kwam goed uit de opening, zijn tegenstander kwam niet tot ontwikkeling. Na een klassiek stukoffer kreeg Gerben veel ruimtevoordeel. De Wageninger offerde het stuk nog wel terug maar de stelling bleef een zeer geforceerd karakter houden, waarbij Gerben zich in de slotfase naar winst combineerde. Bij Ivo van der Gouw kwam er in no time zo'n 16 zetten theorie op het bord. Daarna namen beide spelers ruimschoots de tijd voor het vervolg. Het dame-/toreneindspel kende weliswaar wederzijdse kansen maar bood zijn tegenstander toch wat meer mogelijkheden. Ivo keepte de stelling echter goed naar een verdiende remise. Ook Erika speelde een goede partij. Na pionwinst kreeg zij in het eindspel het loperpaar voor een toren. De beide lopers controleerden alle velden voor de vijandelijke torens. Zo werd langzaam maar zeker de winst binnengehaald. Hans Rigter raakte in een gecompliceerde stelling in tijdnood. Na de opening nam hij het initiatief maar kwam steeds net niet tot de goede aanval. Omdat de g- en h-pion net te ver waren opgerukt was zijn koningstelling iets teveel verzwakt. Toevallig stond de vijandelijke loper goed waarna een paard de stelling binnenkwam met torenwinst. De komende 2 wedstrijden zijn van groot belang voor ASV-3. Tegen de concurrenten, UVS-2 en SVA-2 moet gewonnen worden om niet helemaal in degradatiezorgen te komen.

De gedetailleerde uitslag ASV3-Wageningen1: F. Schleipfenbauer - K. Stap 0-1; A.P. Taal - B. Torn ½-½; H. Rigter - H. v.d. Werken 0-1; R. Wille - D. v. Eekhout ½-½; I. v.d. Gouw - E. Smaling ½-½; E. Belle - R. Christians 1-0; B. Plomp - M. Plomp 0-1; G. Hendriks - C. v.d. Waerdt 1-0. Eindstand 3½-4½.

ASV-4 leidt nipt verlies: Een ongelukkige nederlaag in een wedstrijd waarin vreemde dingen gebeurden. Zo gaf Piet Blees zomaar op omdat hij in de veronderstelling was dat hij een toren miste. Bij Harm Steenhuis kon de dame in de slotfase zomaar geslagen worden. Toen zijn tegenstander dit naliet sloeg Harm natuurlijk direct toe. Jacues Boonstra stond riant na de opening maar faalde in de afwikkeling en verloor vervolgens in de tijdnoodfase. Zo maar een greep van enkele missers in deze wedstrijd. Daardoor was het spannend tot het laatste moment want over de afloop viel zo moeilijk een voorspelling te doen. Piet Blees was het eerste slachtoffer aan Arnhemse zijde. Geheel onnodig want hij stond op zich gewonnen. "En als de spanning er af is dan ga je soms rare dingen doen", aldus Piet na afloop. Coen Mekers haalde in een Caro-Kann twee varianten door elkaar en werd toen tot verdedigen gedwongen. Via een paardoffer voor 2 pionnen koos hij voor praktische kansen maar de sterke Nijmeegse jeugdspeler wikkelde af naar een gewonnen eindspel. Cees Verkooijen speelde een sterke partij. Na een wat vreemde opening kreeg hij een geofferde pion terug met een goede stelling. Zijn tegenstander wikkelde niet goed af waarna deze met een onontwikkelde damevleugel bleef zitten. Hier wist Cees wel raad mee. Nog voor hij zijn pijp kon opsteken had hij het punt al binnen. Een dag later trof uw redacteur Cees aan als één van de deelnemers aan de Rat-Race, ter gelegenheid van de heropening van de Velperweg. Met paraplu, ter bescherming tegen de gestaag neerkomende regen, "rende" hij in driedelig pak van de start bij de Postbank naar het keerpunt bij de Opbouw, waar de stempelpost uit het Friesche Hindeloopen was geplaatst en waar ook nog even moest worden gekluund, weer terug naar de finish bij de Postbank. Intussen was de partij van Hedser Dijkstra in remise geëindigd. ASV-4 deed nog wat terug door een sterke invalbeurt van Frits Wiggerts. In het eindspel profiteerde hij op de damevleugel. Jan Willem van Willigen leed naar eigen zeggen een terechte nederlaag. Hij kwam slecht uit de opening en werd vervolgens langzaam weggedrukt. Het slot kenmerkte zich door de tijdnoodfase bij Boonstra en de koningsaanval van Steenhuis, die zijn partij nog bijna liet glippen toen hij zijn dame liet instaan. Het mocht niet meer baten. De matchpunten gingen naar Nijmegen, ASV-4 bleef met lege handen achter.

De gedetailleerde uitslag: C. Mekers - J. Houben 0-1; C. Verkooijen - B. Bijvank 1-0; J.W. van Willigen - J. van Gelder 0-1; H. Steenhuis - L. ter Beek 1-0; F. Wiggerts - J. Bardie 1-0; J. Boonstra - P. Freriks 0-1; H. Dijkstra - M. Hilte ½-½; P. Blees - H. Jansen 0-1. Eindstand 3½-4½.

GOVA/Velp-7 - ASV-7: Na 2 gewonnen wedstrijden stonden wij aan kop! Wel was gebleken dat deze tegenstanders niet de sterksten in onze groep waren. Tegen GOVA/Velp-7 moesten wij het waarmaken, want hiervan vreesden wij terecht, zoals later bleek) meer tegenstand. Omdat Huisman en Kelderman niet beschikbaar waren, speelden we weer met 2 invallers, nl. Hartogh Heijs en Rood. Dan nu het verloop van de wedstrijd. Hein van Vlerken ruilde wat hij kon. Dit leidde er toe dat hij in het eindspel met paard, loper en 3 pionnen tegenover het loperpaar en 4 pionnen stond. Hij vreesde al dat het moeilijk zou worden remise te bereiken toen zijn tegenstander plotseling een loper weggaf! Daarna werd het toch nog lastig om te winnen maar het lukte 0-1). Van Dijk had minder geluk. Hij kwam al snel een pion achter en ook positioneel stond hij niet goed. Een uurtje later verloor hij ook nog de kwaliteit. Hij zag dat het hopeloos was en gaf op 1-1). Kort daarna zorgde Rood voor 1-2. Lange tijd ging de strijd gelijk op, maar na een torenoffer stond hij duidelijk op winst met een pion viel hij tegelijkertijd de torens op a8 en c8 aan. Zijn tegenstander wachtte het vervolg niet af en gaf op. De partij van Zandbergen bleef voortdurend in evenwicht. Weliswaar werd hij in de verdediging gedrongen maar dat is hem wel toevertrouwd. Uiteindelijk zorgde de tegenstander met eeuwig schaak voor remise 1½-2½). Bij Hartogh Heijs bleef het materiële evenwicht lang gehandhaafd. Tenslotte zette hij een zware aanval op. Zijn tegenstander maakte een foutje hetgeen hem de kwaliteit kostte en vrij vlug daarna de partij 1½-3½). De laatste partij, die van Verbost, moest leiden tot een forse of tot de kleinst mogelijke winst. Jammer genoeg werd het het laatste: 2½-3½. Lang bleef het ook hier in evenwicht, maar Verbost raakte toch een pion achter. De invaller)teamleider hoopte nog op remise maar dat bleek er niet in te zitten. Maar we mogen niet mopperen want dit was een sterke tegenstander. Hein van Vlerken.

Denksportmanifestatie: Dit jaarlijks terugkerende evenement ten behoeve van de Stichting Gaandeweg kende dit keer minder deelnemers. Bij het onderdeel schaken bleef de belangstelling nog nagenoeg gelijk maar de dammers, bridgers en go-spelers hadden duidelijk minder belangstelling. Teleurstellend was bij het schaken de geringe deelname van de zijde van de verenigingen uit Arnhem en de nabije omgeving. Ook al zijn er dan geen grote prijzen te verdienen, voor degenen die zomaar een dag willen schaken is dit gewoon een aardig toernooi. Onder hen vijf ASV-ers. Hierbij behoorde Vincent Deegens in groep A tot de favorieten. Hij verloor echter in de 4e ronde van Jaap Brouwer, ooit jeugdspeler bij ASV voordat hij ging studeren in Groningen. Deze verloor een ronde later op zijn beurt van routinier van Gelder uit Oss, die geruime tijd geleden ook voor ASV uitkwam. Vincent kwam hierdoor evenals van Gelder weer op gelijke hoogte. In de slotronde won Brouwer met enig fortuin. Ook de twee anderen maakten geen fout, waardoor zij gedrieëen de 1e plaats deelden met 6 uit 7. Paul Schoenmakers kende een slechte dag en kwam in deze groep niet verder dan 1½ uit 7. In groep B eindigde Siebold Otten met 4½ uit 7 op een gedeelde 4e plaats. De overige ASV-ers, Gerrit Verbost, John Legierse en jeugdspeler Kasper Uithof scoorden 3 uit 7 en werden daarmee gedeeld 11e. Kasper liet in zijn partijen al enkele aardige dingen zien.

OSBO-Kamp: De derde speeldag 5e en 6e ronde) stond voor 20 december op het programma. Een lastige datum zo vlak voor de feestdagen. Want in de hoofdklasse namen een aantal spelers deel aan het open toernooi in Groningen. Zo ook de ASV-ers Wouter van Rijn en Tim Remmel. Tim speelde een partij vooruit en verloor hierbij kansloos van Merijn van Delft. De 2e partij werd uitgesteld. Wouter moet beide partijen nog tot een goed einde zien te brengen. Hiervan speelt hij o.a. nog tegen Otto Wilgenhof, die zich wegens ziekte afmeldde en daarvoor een bye opnam. Frank Schleipfenbauer won 's-ochtends fraai. Met 2 stukoffers kon hij de vijandelijke koning in een matnet lokken waardoor zijn tegentander de dame moest geven. In de 6e ronde verloor hij van Guust Homs. In een partij waarin lang niets gebeurde probeerde Frank het initiatief te nemen. Dit was echter te optimistisch want het was Guust die hiervan profiteerde. Frank heeft nu 3 uit 6. Koert van Bemmel verloor in de 5e ronde van Michel van Leeuwen. Met een salonremise in de volgende ronde kwam hij op 2½ uit 6. Over de resultaten van de overige ASV-ers in de andere klassen in de komende E.P. meer.