"En Passant"

Terug index En Passant

36e jaargang no. 7 donderdag 13 februari 1997

SPEELT U NOG GEEN ABONNEELOTTO? WAT EEN GEMISTE WINST)KANS! INFO: H. KELDERMAN.

Jaarvergadering: Hierbij een weergave van de vorige week gehouden algemene ledenvergadering van ASV, zodat u, wanneer u niet in de gelegenheid was deze bijeenkomst bij te wonen, toch op de hoogte blijft van hetgeen is besproken. In zijn openingswoord ving voorzitter Henk Kuiphof aan met een terugblik op het schaakjaar 1996. Zo daalde hij via de wereldkampioenen Judith Polgar en Anatoly Karpov en de toernooiwinst voor Loek van Wely in New York af naar de nationaal gehouden grote toernooien waarbij dieptepunten voor Timman het afgelopen jaar en het succes van Piket bij het Fontys-toernooi in Tilburg. Vervolgens kwam hij via het clubniveau, waar Panfox de play-offs won en ook de beker voor zich opeiste, op de nationale jeugdtitel voor Ruud Janssen toen Rothmans, daarna bijna ASV). Ook memoreerde hij opvallende gebeurtenissen zoals het overlijden van Jannes v.d. Wal, naast succesvol dammer ook zeer verdienstelijk schaker, en het eeuwfeest van mevr. Roodzant, nog steeds actief schakend. "Wat is oud", zei hij om te vervolgen met regionale gebeurtenissen: het afschaffen van de 15 zetten-regel bij de OSBO, de geweldige jubileumdag van de 50-jarige OSBO en uiteindelijk uitkomend op onze eigen vereniging ASV: het verlies van 2 kopmannen: Joost Hoogendoorn en ook Ruud Janssen, die eerst wel maar later weer niet bij ASV kwam, de eerste vrouwelijke kampioen bij ASV, te weten Femke Clark bij de jeugd, de promovendi ASV-4, ASV-6 en ASV-7 en de degradant ASV3, het succes van de Grote Clubactie, de 2 uitgaven van ASV-nieuws en op 31 oktober de viering van het 105-jarig bestaan van ASV, waarbij ook aan de 80ste verjaardag van Henk Kelderman aandacht werd geschonken. Hierna verklaarde hij de vergadering voor geopend.

Bij de behandeling van het financiële verslag 1996 vond enige discussie plaats over de verdeling van de inkomsten van de Grote Clubactie over de begroting van de vereninging en het promotieplan. Een verdeling is altijd arbitrair maar het bestuur heeft gemeend hier goed in te handelen, zo was ook de algemene mening uit de zaal. Bij de begrotingsbehandeling 1997 werd de verdeling gesteld op 1000,-- voor de club en het meerdere voor het promotieplan. Er zullen meer prijzen worden toegekend aan de diverse groepen bij het Voorjaarstoernooi bv. 10% van de deelnemers in een groep).

Bij de prijsuitreiking is de benoeming van de ASV-er van het jaar altijd iets speciaals. Dit jaar werden er zelfs 2 clubgenoten in het zonnetje gezet nl. Tijs van Dijk en Herman Ulkeman vanwege hun verdiensten voor de ASV-jeugd, waarin zij veel tijd staken en de jeugdafdeling onder hun leiding en met hulp van diverse vrijwilligers weer opbloeide na de overgang naar de donderdagavond en er bovendien een jeugdblad genaamd "Koningsmaal" ontstond. Onze felicitaties!! Vervolgens werden de diverse kampioenen van het seizoen 1995/1996 gehuldigd. Clubkampioen werd Guust Homs, Sander Berkhout legde beslag op de ASV-beker, Wouter van Rijn was de beste snelschaker, terwijl de rapidcompetitie een prooi was voor Otto Wilgenhof. Hij won tevens het combinatieklassement van voornoemde schaakvormen, de Super Prestige. De eindrangschikking hiervan zal nog in een komende En Passant worden gepubliceerd. De winnaars van de "Pen", voor de spelers met de beste score in een team, werden achtereenvolgens: ASV-1: Guust Homs 62,5% 5-8); ASV-2: Tim Remmel 58,3% 31/2-6); ASV-3: Jan Knuiman 62,5% 5-8); ASV-4: Siert Huizinga 85,7% 6-7); ASV-5: Jan Vermeer 66,7% 4-6); ASV-6: Gert Jan Stolwijk 85,7% 6-7); ASV-7: Marc van Uem 100% 5-5); ASV-8: Cees Spruijt 75% 41/2-7); ASV-9: Henk Kelderman 71,4% 5-7).

VOLGENDE WEEK DONDERDAG 20/2): GEEN INTERNE COMPETITIE MAAR DE 4E RAPIDAVOND!!

Na de pauze werd de vergadering vervolgd met een ingelast agendapunt nl. een voorstel om geld vrij te maken voor een clubblad "ASV-nieuws", dat naast het wekelijkse bulletin En Passant zou moeten worden uitgegeven. Dit punt werd betrokken bij de begrotingsbehandeling 1997. Na discussie werd besloten de post materiaal te verlagen ten gunste van ASV-nieuws. Frequentie, oplage, aantal pagina's, eventuele adverteerders etc. moet nog nader worden uitgewerkt. De interne competitie is ook altijd een punt waar uitvoerig bij stilgestaan kan worden. Omdat het vorig jaar ingevoerde systeem kennelijk goed bevalt bleef alles bij het oude. Wel kwam de vraag naar voren of ook de externe is opgenomen in de Super Prestige. Omdat steeds dezelfde personen in de prijzen vallen werd de suggestie gedaan dit anders aan te pakken. Dit leidde er toe dat voor de "hoogste ELO-stijging" een prijs ter beschikking zal worden gesteld. Ook het vrijloten van sterkere spelers in de bekercompetitie zal worden afgeschaft. Frits Wiggerts deed nog even een poging door voor te stellen eerst de sterke spelers tegen elkaar te laten spelen onder het mom "dan zijn we er daar alvast een paar van kwijt", maar dit "voorstel" haalde het niet. Ook de berekening van de punten bij de rapidcompetitie werd uiteengezet en zal ook nog eens nader door Guust Homs en Dick Hajee worden bekeken. In de samenstelling van het ASV-bestuur deden zich twee mutaties voor. Henk Kelderman, sinds 1981 secretaris en een belangrijke spil binnen het bestuur, stelde zich niet meer herkiesbaar. Wel blijft hij voorlopig nog de ledenadministratie verzorgen. Ook Anne Paul Taal, nam, na 5 jaar de functie van vice-voorzitter te hebben vervuld, afscheid vanwege drukke werkzaamheden. Zijn inzet voor de hogere teams en de sponsoractiviteiten werd zeer gewaardeerd. Henk en Anne Paul, zeer veel dank voor jullie inzet voor onze vereniging!! Kelderman werd opgevolgd door Ruud Wille terwijl Nico Schoenmakers de taak overnam van Taal. Ofschoon Nico nog niet zo lang lid is van onze vereniging was hij gaarne bereid iets voor ASV te doen. Anne Paul blijft samen met Erik Wille) wel betrokken bij de samenstelling van met name de hogere teams. Bij de rondvraag verzocht Herman Ulkeman iemand binnen het bestuur aan te wijzen die zich permanent met jeugdzaken bezig houdt. Dit zal intern nader worden besproken. Herman deed tevens een algemene oproep aan de seniorleden om iets voor de jeugd te doen. Niet alleen begeleiden, maar ook de administratie verzorgen of surveilleren is goed. Voor de voortgang van het jeugdwerk, de toekomst van ASV, is dit van groot belang. De voorzitter ondersteunde deze oproep van harte. Zunnebeld merkte terecht op dat het aanvangstijdstip van de interne wat is weggegleden naar +/-20.15 uur, terwijl het, als men zich houdt aan het tijdstip van opgave uiterlijk 19.45 uur), toch mogelijk moet zijn om 20.00 uur met de partij te beginnen. Een verzoek derhalve aan de leden om zich direct bij binnenkomst aan te melden, zodat Dick Hajee hier niet achteraan hoeft te leuren. Na een bedankje van Gerrit Verbost, namens de leden, aan het bestuur voor de vele werkzaamheden, werd de vergadering om 22.40 uur afgesloten. Daarna kon er worden geschaakt en daar gaat het uiteindelijk om.

OSBO-cup: Het was een regenachtige dinsdagavond. Lekker op de bank met een boek of TV kijken. Nee, nog leuker naar Dodewaard voor de eerste ronde van de OSBO-cup. Vorig jaar was ASV nog finalist en Dodewaard speelt 2e klasse. Een makkie, nee dat zeker niet. Het werd een langdurig gevecht en met nog een kwartier te gaan waren alle vier partijen nog aan de gang, maar al snel werd duidelijk dat ASV zich dit seizoen niet zou plaatsen voor de finale. Anne Paul Taal had in de opening een pion geofferd voor een aanval. De beoogde damewinst ging niet op en ineens restte Anne Paul niets ander dan de stelling dicht te schuiven. Een beetje halma-speler had er nog iets van gemaakt, maar na eindeloos gelaveer eindigde de strijd in remise. Enkele momenten later zette Erik Wille ASV op voorsprong. Na een ruilvariant van het Frans volgde ook hier een oeverloos geschuif. Na een veertigtal zetten bleek Erik juist iets handiger geschoven te hebben. Pionwinst leidde tevens een koningsaanval in. Nog net voor de vijftigste zet ging de Betuwenaar mat. Hierna stokte de score van ASV. Fred Reulink speelde één van zijn mindere partijen van dit seizoen. Hij overzag een fraaie paardzet, welke een pion kostte. Daarna verdedigde Fred ook het eindspel niet overtuigend. Promotie van een pion deed Fred de strijd staken. Frank Schleipfenbauer trof in Bok een gerenommeerde tegenstander. Onze Limburgse, ondanks alles nog steeds, vriend bestreed het Frans met een pionoffer. Lange tijd had Frank compensatie, maar bij de overgang naar het eindspel bleek dat juist onvoldoende. Met zelf nog tien seconden tegen tien minuten op de klok en een verloren stelling gaf Frank op. Om vervolgens nuchter op te merken: "misschien had ik toch door moeten spelen, dan had ik 'm door de vlag kunnen jagen". Toen we naar huis reden, regende het nog harder en erger nog, we konden in eerste instantie de weg terug niet eens meer vinden! Nee, een avondje op de bank met een boek of TV kijken, dat is zo gek nog niet.Erik Wille

De gedetailleerde uitslag Dodewaard - ASV: R. Bok - F. Schleipfenbauer 1-0; C. Brinkman - F. Reulink 1-0; A. Brouwn - A.P. Taal 1/2-1/2; W.J. Janssen van Doorn - E. Wille 0-1. Eindstand: 21/2-11/2.

Externe Competitie: De 5e ronde in de OSBO staat deze week op het programma. Hiervoor speelde ASV-8 maandag jl. in de uitwedstrijd tegen Veenendaal-6 reeds met 3-3 gelijk. In deze E.P. vindt u hiervan een verslag. Vanavond zijn er 2 teams op pad. ASV-4 speelt uit tegen Ede-1, ASV-6 treft uit Wageningen-2. ASV-5 en ASV-7 spelen thuis tegen respectievelijk VDS-1 Beekbergen) en Rhenen-1. Om een indruk te geven van de posities van onze ASV-teams, volgen hierbij de uitslagen van en de standen na de 4e ronde.

1e klasse B:

PION2 8 19

UVS2 6 18

SMB5 4 171/2

ASV4 4 151/2

Ede1 4 15

Gova/Velp2 3 161/2

Rothmans2 2 131/2

Bennekom1 1 13

2e klasse B:

ASV5 8 22

Voorst1 7 191/2

Apeldoorn3 7 19

VDS1 5 18

Pallas2 2 15

Gendringen 2 111/2

Lochem1 1 131/2

Theotorne1 0 91/2

2e klasse C:

De Toren1 8 21

Gova/Velp3 8 19

De Cirkel1 5 171/2

Pallas3 4 161/2

ASV6 3 151/2

Wageningen2 3 141/2

Veenendaal2 1 121/2

Duiven1 0 111/2

3e klasse E:

OPC1 7 19

Wageningen3 6 18

Gova/Velp5 6 171/2

Veenendaal3 4 171/2

Rhenen1 3 17

Bennekom2 3 16

Ede3 3 11

ASV7 0 12

4e klasse F:

Wageningen4 3 6 14

Veenendaal4 3 6 13

De Toren4 4 4 121/2

ASV8 3 3 8

De Cirkel2 3 2 9

Rhenen2 4 2 9

Veenendaal6 4 1 61/2

1e klasse B: PION2 - SMB5 41/2-31/2; Bennekom1 - GOVA/Velp2 4-4; Rothmans2 - Ede1 41/2-31/2; ASV4 - UVS2 3-5.

Correctie 3e ronde: GOVA/Velp2 - SMB-5 abusievelijk in de vorige OSBO-de in de stand opgenomen als 41/2-31/2. Dit moest zijn: 31/2-41/2.

2e klasse B: Theotorne - ASV5 2-6; VDS1 - Pallas2 41/2-31/2; Voorst1 - Gendringen1 6-2; Apeldoorn3 - Lochem1 5-3.

2e klasse C: Zutphen3 - Apeldoorn4 3-5; Lochem2 - ASG4 2-6; SVU1 - Rheden 31/2-41/2; Eerbeek2 - Doetinchem2 1/2-71/2.

3e klasse E: Veenendaal3 - ASV7 5-3; Rhenen1 - Ede3 7-1; GOVA/Velp5 - Wageningen3 4-4; OPC1 - Bennekom2 5-3;

4e klasse F: De Cirkel was vrij. De Toren4 - Veenendaal4 2-4; Wageningen4 - Veenendaal6 41/2-11/2; ASV8 - Rhenen2 4-2.

A.s. zaterdag 15/2) bent u weer van harte welkom in de Opbouw bij de wedstrijden van onze eerste drie teams. Dan spelen ASV-1 tegen ESGOO-1) en ASV-2 tegen ESGOO-2) voor de KNSB-competitie de 6e ronde, terwijl ASV-3 in de promotieklasse van de OSBO uitkomt tegen Wageningen-1. Aanvang 13.00 uur. Voor de standen in deze klassen verwijzen wij u naar E.P. nr. 5. van 30 januari jl.).

ASV-8: Maandag jl. ging het seniorenteam bij Veenendaal-6 op bezoek. Gezien de positie op de ranglijst was er reden tot optimisme. Het begon goed. Willem Huisman klaarde het karwei binnen het uur. Hij verleidde zijn tegenstander tot g2-g3 met als resultaat een paardvork en dameverlies. Henk Kelderman speelde een saaie partij waarbij de zware stukken werden afgeruild. Gezien de stelling werd besloten tot remise. V.d. Meer was een pion achtergekomen in een eindspel met toren en 5 tegen toren en 4 pionnen. De pionnen van de tegenstander waren niet verbonden, zo kon hij de druk weerstaan en werd het remise. Rotmans, de senior van de senioren, wist door het oprukken van zijn pionnen stukwinst te boeken. Helaas verslapte de concentratie daarna zodanig dat stukwinst verloren ging en hij bovendien een pion achterraakte. Dit kwam hij niet meer te boven. Zandbergen kreeg het steeds moeilijker. Maar in het eindspel, met een materiaalverhouding van 4 pionnen waaronder een dubbelpion) tegen een paard wist hij nog net remise via eeuwig schaak af te dwingen. M. van Dijk leverde een spannend gevecht. Beide partijen hadden in het eindspel naast de zware stukken nog 2 pionnen. De vijandelijke stukken stonden op de f-lijn. Van Dijk had zich, op een toren na, geposteerd op de e-lijn. Beide spelers maakten geen fout waarna tot remise werd besloten. De eindstand werd daarmee 3-3, iets minder dan eigenlijk was verwacht gehoopt). Henk Kelderman.

Zandbergen 1/2
Rotmans 0
v.d.Meer 1/2
Huisman 1
M.v.Dijk 1/2
Kelderman 1/2

Hoogovenstoernooi: Aan dit toernooi in Wijk aan Zee namen 3 ASV-ers deel. Het is altijd een geweldige happening, zeker ook voor de plaatselijke horeca want in januari is er verder in dit kleine kustplaatsje weinig te beleven. Qua sfeer is het Hoogovenstoernooi echt iets unieks. Dit beaamde ook Nico Schoenmakers. Hij nam deel aan de tienkampen en speelde een goed toernooi. Hij verloor weliswaar de 1e ronde volkomen onnodig tegen de latere winnaar van zijn groep. In het 4e uur kwam Nico in de problemen en trok zelfs met 3 pionnen meer nog aan het kortste eind. Dit was ook zijn enige nederlaag. Gestaag bouwde hij zijn score op via een 4 tal remises en winstpartijen in de 3e en 7e ronde. Doordat in de laatste ronde de nrs. 1 en 2 verloren kwam de 2e plaats, welke promotie zou betekenen, plots binnen bereik. Dit gold echter ook voor zijn opponent. Na een spannend duel was het Nico die de winst naar zich toetrok. Via SB-punten Sonnema-Beerenburgpunten, zoals Nico ze zelf noemt) werd hij derde. Erika Belle behaalde in een sterke tienkamp 31/2 uit 9, terwijl ze bovendien in 2 vierkampen speelde. Eén daarvan won ze met 3 uit 3, in de andere scoorde ze 11/2 uit 3. Ook Barth Plomp nam deel aan de vierkampen. Hij speelde in de hoofdklasse en kwam via remises in de 1e en 3e ronde en een nederlaag na een blunder in een Siciliaan in de 2e ronde tot 1 uit 3.

Partij: In de vorige E.P. ontbraken bij de partij van Sander Berkhout enkele zetten. Slordig! Excuus daarvoor! Als goedmakertje daarom nogmaals de partij, waarbij de vorige keer weggelaten zetten vet zijn weergegeven. 1. d4, Pf6 2. Lg5, c5 3. d5, Pe4 4. h4, Db6 5. Dc1, c4 6. e3, Da5+7. Pd2, c3 8. bc3:, Dd5: 9. Pe4:, De4: 10. Pf3, h6 11. Lf4, Pc6 12. Ld3, Dd5 13. Tb1, a6 14. e4, Dc5 15. e5, Dc3:+ 16. Ld2, Dc5 17. e6, de6: 18. 0-0, g6 19. Le3, Dh5 20. Tb7:, Lg7 21. Tc7, Pb4 22. Da3, Pd5 23. Da4+, Kf8 24. g4. 1-0.