"En Passant"

Terug index En Passant36e jaargang no. 31 donderdag 9 oktober 1997

SPEELT U NOG STEEDS GEEN ABONNEELOTTO, WAT EEN GEMISTE WINST)KANS! INFO: R.WILLE.
Uitslagen interne competitie

5e ronde 2 oktober 1997):

de Kort - de Jager 0-1

v. Rijn - van der Wel ½-½

P.Schoenmakers - Verkooijen ½-½

Vermeer - Taal 0-1

R. Wille - v. Willigen 1-0

Jurrius - Blees ½-½

R.v.Belle - Boonstra 1-0

N.Schoenmakers - Dijkstra 1-0

Ulkeman - Kuiphof ½-½

Wiggerts - T.v.Dijk ½-½

Hartogh Heijs - Sigmond ½-½

Zunnebeld - Dijkers 1-0

Otten - Brouwer 1-0

Rood - Kuitert 1-0

de Munnik - de Groot 1-0

v. Vlerken - Legierse 0-1

Singendonk - Kelderman 0-1

Peltzer - van Uem 0-1

Externe competitie: In de 1e ronde van de 1e t/m 4e klasse OSBO beet ASV-7 maandag jl. het spits af tegen Doesborgh-2. Een verslag hiervan vindt u verderop in deze E.P. Vanavond speelt ASV-4 de eerste competitieronde thuis tegen Zutphen-1. ASV-5 tegen Meppel-1 werd een week verschoven en wordt nu a.s. dinsdag 14/10 gespeeld. ASV-6 tegen Veenendaal-2 zou ook aanvankelijk vanavond worden gespeeld maar ook dit duel vindt een week later plaats nl. volgende week donderdag 16/10 in de Opbouw.

KNSB-Beker: Voor de landelijke bekerstrijd hebben zich dit jaar meer teams, t.w. 93, aangemeld. Deze toename is op zich verklaarbaar omdat dit verband houdt met de uitbreiding dit seizoen van het aantal groepen in de 3e klasse KNSB van 6 naar 8 =20 teams). Het aantal aanmeldingen maakt het spelen van 29 voorwedstrijden noodzakelijk. ASV is vrijgesteld van het spelen van voorwedstrijden. ASV lootte in de 1e ronde een thuiswedstrijd tegen de winnaar van het duel Max Euwe bekerwinnaar van de SBO) en ESG Emmen). De voorrondes moeten voor 20/11 worden gespeeld. Het duurt dus nog even voordat ons KNSB-bekerteam hiervoor aan de bak mag want de 1e ronde hoeft pas uiterlijk 24/12 te zijn afgewikkeld.

ASV-beker: Ook deze bekercompetitie zal op korte termijn worden opgestart. 32 spelers hebben zich nu aangemeld. Op zich precies een mooi aantal. Maar wellicht zijn er nog leden die hier toch wel aan mee willen doen. Laat het dan even weten dan kunnen we zo snel mogelijk beginnen met zonodig eerst een voorronde.

Ziekenboeg: Goed nieuws en minder goed nieuws uit de ziekenboeg want zo kunnen we het helaas intussen wel noemen. Zaterdag jl. mocht Dick Hajee het ziekenhuis verlaten en is dus inmiddels weer thuis om verder aan te sterken. Ook dhr. Belle is inmiddels na een operatie weer thuis. Ook zijn verdere herstel thuis zal nog geruime tijd vergen. Daarentegen ligt Willem Huisman, zoals u wellicht op de vorige clubavond in de wandelgangen heeft vernomen, in het ziekenhuis Rijnstate. Als u een kaartje wilt sturen: Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem, afdeling A6, kamer 314. We hopen dat ze allen snel volledig herstellen zodat we ze weer op korte termijn op de clubavond zullen kunnen begroeten.

Materiaal: Het zal allemaal wel bij de schaakcultuur horen. Het gebruik of eigenlijk misbruik) van het schaakmateriaal. Een bron van irritatie bij menig materiaalbeheerder. ASV zal dan ook wel geen buitenbeentje zijn. Het komt gewoon nog te vaak voor dat het schaakmateriaal na gebruik niet wordt opgeruimd. Ook worden de dure DGT klokken maar ook de nieuw aangeschafte borden ondanks een verzoek dit niet te doen toch in het restaurantgedeelte gebruikt. Inmiddels werken al 2 DGT-klokken niet meer omdat ze niet waren stopgezet achterkant witte knopje), waardoor de dure batterijen aan hun einde zijn gekomen. Maak ook een bord goed droog als er eens per ongeluk iets overheen gaat Zomaar wat dingen waar wat meer aandacht aan besteed moet worden. Het materiaal baart toch wel de nodige zorgen. Het clubmateriaal is ook uw materiaal! Laten we daar nu allemaal eens zuinig op zijn. Mocht er desondanks een klok kapot gaan, geef deze dan aan onze materiaalcommissaris! Bij voorbaar dank!

Heidemij: Ons vroegere clublokaal, de kantine van de Heidemij, is inmmidels een prooi geworden van de slopershamer om plaats te maken voor nieuwbouw. Een aardig moment om nog eens bij ons oude clublokaal stil te staan. Er ligt immers toch een belangrijk stuk ASV-historie. Een aantal onder u zal het weinig zeggen maar een groot aantal leden zal aan deze locatie toch prettige herinneringen bewaren. In het jubileumboek, dat ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van ASV werd uitgegeven, lezen we hierover onder meer het volgende: "Nadat het bestuur tijdens de ledenvergadering september 1977) had aangevoerd dat er contacten waren geweest met de Heidemij over het gebruik van de bedrijfskantine en dat gebleken was dat hiervoor het onhaalbare bedrag van 100,-- per avond werd gevraagd, had dr. ir. K. van der Meer inmiddels oud-lid Red.), op directieniveau werkzaam bij de Heidemij, aangeboden het idee nog eens te onderzoeken. Dat hielp, evenals het feit dat één van de gesprekspartners van Verbost en Plomp bij de Heidemij, het hoofd civiele dienst, ing. M.C. van den Ham ook een toenmalig lid van ASV) was. Uiteindelijk kregen de ASV-bestuursleden te horen dat de Heidemij slechts een onkostenvergoeding van 1000,-- per jaar vroeg. Een extra ledenvergadering, welke op 22 november 1977 in de Heidemijkantine werd gehouden om de opvatting van de leden te peilen, leverde een unanieme ondersteuning op van het voorstel om naar de Heidemij te verhuizen. Op 26 januari 1978 speelde ASV voor het eerst in de nieuwe accomodatie. Het clublokaal in het girokantoor aan de Velperweg, waar men een gemeenschappelijke interne competitie had met GOVA, werd daarmee verlaten".

Kort voor het vertrek in 1986 van Hendrik van Buren als voorzitter kreeg ASV te horen dat niet langer van de kantine van de Heidemij gebruik kon worden gemaakt vanwege de hoge bewakingskosten. Tijdelijk werd vervolgens gebruik gemaakt van de bedrijfskantine van de verzekeringsmaatschappij OHRA maar de omstandigheid dat OHRA in Arnhem-Zuid gevestigd was hetgeen voor vele ASV-ers een psychologische drempel vormde), het feit dat voor dit gebouw soortgelijke bewakingsregels golden als indertijd bij de Giro en met name ook de noodzaak om op een andere avond dinsdag) te spelen dan de donderdagavond zorgden ervoor dat het bezoek aan de clubavonden terug begon te lopen en dat bestuursleden afhaakten. Niettemin was het aanbod van de OHRA in een problematische tijd, waarin de Heidemij op korte termijn moest worden verlaten, een ware uitkomst. Opnieuw werd naar een nieuwe zaal gezocht. Die werd uiteindelijk gevonden in De Opbouw. In een extra ledenvergadering op 12 juni 1986 werd hiertoe met algemene stemmen besloten zodat het nieuwe seizoen op 21 augustus 1986) in de Opbouw kon worden gestart en deze locatie sindsdien onze vaste thuisbasis is. Het jaarlijkse ASV-Voorjaarstoernooi werd nog tot 1996 in de Heidemij gehouden.

Winst ASV-7: Het zevende team moest maandag jl. voor de 1e wedstrijd naar Doesburg voor de wedstrijd tegen Doesborgh-2. Door ziekte van Willem Huisman en de afwezigheid van Gerrit Verbost werd met 2 invallers de reis aanvaard. Het begin was goed. Invaller Hartogh Heijs scoorde na 1 uur reeds het 1e punt. Hij wist vrij snel na de opening een stuk te winnen en vervolgens een kwaliteit. Daarmee was het gedaan

0-1). M. van Dijk volgde het goede voorbeeld. Na een veelvoudige afruil hield hij een pluspion over en een goede uitvalsbasis voor een koningsaanval. Na torenafruil en promotie van de pluspion leverde dat een toren op en daarmee de winst 0-2). Daarna keurig op de bordvolgorde, scoorde Zandbergen het volgende punt. Na een aanvankelijk gelijkopgaande partij met wederzijds aanvallend spel wist hij een kwaliteit en vervolgens een stuk te veroveren en kon daarna het punt incasseren 0-3). Toen stokte de zaak even. Hein van Vlerken kon torenverlies niet voorkomen en moest zijn koning omleggen 1-3). Invaller Rood leverde een prima prestatie. In een Italiaanse opening offerde hij een pion, waarna hij de tegenpartij zodanig onder druk zette, dat stukwinst het gevolg was. De Doesburger was daarna kennelijk niet meer bij de les, want hij blunderde vervolgens zijn dame weg en gaf meteen op 1-4). Kelderman tenslotte kreeg ook een Italiaanse opening te bestrijden. De tegenstandster gaf een paard voor de pionnen op de h- en g-lijn, waardoor de koning vrijwel "bloot" kwam te staan. Na veel geschuif wist hij van deze open lijnen zodanig te profiteren, dat hij een kwaliteit won tegen een pion. Hij dacht toen de partij te kunnen beslissen door die kwaliteit terug te geven maar dat was fout bekeken. Na volledige afruil hield hij een paard over tegen 1 pion, zodat remise het gevolg was. Einduitslag dus 1½ - 4½, een goed begin!! Henk Kelderman.

ASV-jeugd: Zaterdag 27 september werd in Arnhem het Euregiotoernooi gehouden. Dit is een toernooi waar Duitse en Nederlandse schakers tot 18 jaar elkaar ontmoeten. Dit jaar was de beurt aan Nederland om het te organiseren en dit werd in samenwerking met buurtvereniging Velp, opgepakt door onze club waar André de Groot de grote man was.

In totaal deden 45 kinderen mee; er waren iets meer Nederlanders dan Duitsers. ASV en Velp hadden natuurlijk de grootste delegaties: ieder 10 deelnemers. In de E-groep de jongste kinderen) waar iedereen eenmaal tegen elkaar moest spelen kwam Jurriaan Hokke tot het beste ASV-resultaat. Hij pakte 4 punten uit 9 wedstrijden en werd zesde. Zijn broer Arthur Hokke behaalde 2½ punt en nieuwkomer Frank Pek speelde zijn eerste toernooi en scoorde 1½ punt.

In de D-categorie zag groepsleider Tijs van Dijk tot zijn tevredenheid de ASV-ers in die groep volop scoren. Pieter de Jong speelde voor het eerst in deze zwaardere categorie mee en kwam nog niet verder dan 1 punt maar Ewoud Stutterheim scoorde er op los. In de eerste 3 ronden speelde hij tegen de 3 andere ASV-ers in deze groep, waarbij hij won van Pieter en ook ietwat gelukkig van Kasper Uithof maar verloor van Murat Duman. Daarna waren een aantal Duitsers aan de beurt. Hiertegen weerde hij zich met wisselend succes en pakte nog eens 3 punten uit de resterende 6 partijen. In totaal 5 uit 9 dus. Kasper werd diverse keren hard onderuit gehaald maar herstelde zich telkens sterk. Vooral de winst op Anja Hoffman, een bijzonder geconcentreerd meisje die getipt was om het toernooi te winnen, sprak tot de verbeelding. Door dit verlies kon ze de eerste plaats wel vergeten. Kasper voegde zich na een nederlaag tegen Murat uiteindelijk bij Ewoud en werd met 5 uit 9 eveneens zesde. Murat bleef dus maar winnen en ondanks diverse zwakke momenten in zijn partijen, wist hij met de vreemdste manoeuvres de meeste partijen weer glad te trekken en uiteindelijk naar zich toe te halen. Dat lukte maar een keer niet en dus werd Murat met 8 uit 9 toernooiwinnaar!

In de C-categorie was het Herman Ulkeman die met zijn beste Duits orde hield. Niekie Nagengast trof een zwaar deelnemersveld aan. Hier en daar pakte hij een puntje en werd zo 10e met 3 uit 9. Sebastiaan van der Valk had al meer succes. Hij won in de 1e ronde meteen van Niekie maar in ronde 2 was ASV-jeugdkampioen Tjé-Wing Au te sterk. Daarna was de top duidelijk nog te zwaar maar de onderste groep hield hij gemakkelijk achter zich. Een regelmatig scoreverloop bracht hem uiteindelijk tot 5 uit 9 en een keurige gedeelde 6e plaats. Tjé-Wing beleefde een sterk toernooi. Halverwege moest hij het echter opnemen tegen Ilja Zaragaski, de titelverdediger, en dat werd evenals vorig jaar een 0. Daarna was ook een andere Duitser te sterk en leek het de verkeerde kant op te gaan maar in de resterende partijen stond hij nog slechts een halfje af om met 6½ uit 9 op een 3e plaats te sluiten zodat hij een beker mocht meenemen. Een herhaling van vorig jaar overigens. Zelfs de kampioen bleef dezelfde: Zaragaski, een Duits lid van het Kaderschaakteam. Tijs van Dijk