"En Passant"

Terug index En Passant

36e jaargang no. 28 donderdag 18 september 1997

SPEELT U NOG STEEDS GEEN ABONNEELOTTO, WAT EEN GEMISTE WINST)KANS! INFO: R.WILLE.
Uitslagen interne competitie

2e ronde 11 september 1997):

Wilgenhof - v. Rijn 0-1

de Jager - Storms 1-0

de Kort - P.Schoenmakers ½-½

R.Wille - Verkooijen ½-½

Taal - Huizinga 1-0

v. Belle - Steenhuis ½-½

v. Willigen - Vermeer ½-½

Boonstra - Jurrius ½-½

Niezgoda - N. Schoenmakers ½-½

Ulkeman - T. van Dijk 1-0

Otten - Dijkers 0-1

Kuitert - de Munnik 1-0

de Groot - Rood 1-0

Ariéns - Sybrandy 0-1

Singendonk - v. Vlerken ½-½

Kelderman - Huisman 1-0

Peltzer - de Jong 0-1

Visser - Lemein 0-1

Beterschap: Ons aller Dick Hajee wensen wij vanaf deze plaats een voorspoedig herstel toe. Hij werd vorige week woensdag getroffen door een hartaanval waardoor hij geruime tijd zal zijn uitgeschakeld. Voor degenen die hem een kaartje willen sturen: hij ligt momenteel in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate, Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem, Afdeling A4 , kamer 415. Wij houden u op de hoogte.

Externe competitie: A.s. zaterdag begint voor onze eerste drie teams de competitie weer. De hoogste tijd dus om eens wat nader op de samenstelling van deze teams in te gaan. Onze eerste twee teams starten hun eerste ronde met een thuiswedstrijd in de Opbouw. Aanvang 13.00 uur. U bent daarbij van harte welkom. ASV-1 ontvangt DOS Amsterdam). Vorig seizoen verloor het eerste in de voorlaatste ronde nog van dit team met 4-6. Een mooie gelegenheid om iets goed te maken dus! ASV-2 start de competitie thuis tegen Groningen-3. Het tweede verloor vorig seizoen met 2½-5½ ruim van Groningen-2. Misschien dat het nu tegen Groningen-3 wel lukt! Aanvankelijk zouden onze eerste drie teams de eerste ronde een uitwedstrijd hebben maar het programma werd aangepast omdat de slotronde van de KNSB vanwege het 125-jarig bestaan gezamenlijk zal worden gespeeld in één lokatie. Hierdoor zouden teams worden benadeeld door een groter aantal uitwedstrijden. Nu speelt dus alleen ASV-3 in de promotieklasse OSBO vandaag een uitwedstrijd. Zij gaan naar Deventer voor de wedstrijd tegen het uit de 1e klasse OSBO gepromoveerde Pallas-1.

De samenstelling de bordvolgorde is een zaak van de teamleider) van onze eerste drie teams is als volgt:

ASV-1: Vincent Deegens, Otto Wilgenhof tevens teamleider), Eelco de Vries, Joost Marcus, Wouter van Rijn, Tim Remmel, Sander Berkhout, Joost Schaeffner, Remco de Leeuw en Marcel Wildschut.

Ten opzichte van vorig seizoen kent ons eerste twee mutaties. Guust Homs verkoos het spelen bij het naar de 3e klasse KNSB gepromoveerde Rothmans boven ASV en zal ook intern niet meer bij ASV spelen. Verder heeft Hemanth Ramanna besloten vanwege drukke werkzaamheden komend seizoen niet extern te spelen en is dus alleen als vaste invaller beschikbaar. Nieuw in dit team zijn Joost Schaeffner, hij speelde afgelopen seizoen voor Amersfoort, en Marcel Wildschut, hij werd doorgeschoven vanuit ASV-2.

ASV-2: Pieter de Jager, Erik Wille, Pieter Bohlmeijer, Laurens Storms, Koert van Bemmel, Fred Reulink, Richard van der Wel en Siert Huizinga tevens teamleider).

In dit team nemen Erik Wille vanuit ASV-4), Fred Reulink vanuit ASV-3) en Laurens Storms vorig seizoen alleen invaller) de plaats in van Jan Knuiman speelt extern bij Variant Huissen), de eerder genoemde Wildschut en Jock Geselschap geen lid meer).

ASV-3: Frank Schleipfenbauer, Hans Rigter, Ivo van der Gouw, Ruud Wille, Gerben Hendriks, Erika Belle, Barth Plomp en Anne Paul Taal tevens teamleider).

Dit team is nagenoeg gelijk aan de samenstelling van het vorige seizoen. Slechts 1 mutatie: voor Reulink, die dus het tweede gaat versterken komt Ruud Wille vanuit ASV-4) in de plaats.

De samenstelling van de overige teams zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Wel zal ASV het komend jaar met een team minder de competitie ingaan 7 i.p.v. 8). Meer bleek niet haalbaar. Jammer!

Uitbreiding KNSB-competitie: De landelijke KNSB-competitie wordt, zoals wellicht bekend, de komende jaren uitgebreid. De huidige opbouw van 1 hoofdklasse, 2 eerste klassen, 3 tweede klassen en 6 derde klassen zal worden gewijzigd in: 1 meesterklasse, 2 eerste klassen, 4 tweede klassen en 8 derde klassen. Dit zal als volgt tot stand komen:

In het afgelopen seizoen 1996-1997 vond er een versterkte promotie uit de 13 regionale bonden plaats: alle nrs. 1 en 2 voor de OSBO waren dit ASG-2 en Rothmans) promoveerden naar de 3e klasse KNSB, terwijl hieruit alleen nr. 10 degradeerde. Hiermee werd de uitbreiding tot 8 derde klassen in het komende seizoen 1997-1998 gerealiseerd. Hoe komt de competitie-uitbreiding nu verder tot stand?

Ook in het voor ons liggende seizoen 1997-1998 vindt er versterkte promotie uit de 13 regionale bonden plaats. Ook dan promoveren alle nrs. 1 en 2 naar 3e klasse KNSB. Een mogelijkheid voor ASV-3? Uit de 3e klasse KNSB promoveren dit jaar ook de nrs. 1 en 2 naar de 2e klasse. Dit heeft te maken met de geplande uitbreiding tot 4 tweede klassen in het seizoen 1998-1999. Hier ligt dit jaar dus een extra kans voor ASV-2. Voorts is bepaald dat dit jaar weer gewoon de nrs. 9 en 10 uit de 3e klasse zullen degraderen. Vorig jaar was dit, zoals gezegd, alleen maar nr. 10. In het seizoen 1998-1999 tenslotte vindt er een bijna normale promotie plaats in de regionale bonden, promotie van alle kampioenen en daarnaast van 3 regionale bonden de nummer 2. Dit zijn de 3 regionale bonden waarvan in de laatste voor 1 januari van dat jaar voltooide KNSB-competitie de pas gepromoveerde teams het hoogste resultaat in de 3e klasse hebben bereikt. Daarmee is de geplande competitieuitbreiding tot stand gebracht. In het komende jaar is er dus zowel voor ASV-2 als ASV-3 een extra promotieplaats te verdienen. We zijn benieuwd.

Elo-lijst: Van André de Groot ontving ik nevenstaande ELO-lijst met ASV-ers, die voorkomen op de KNSB-ratinglijst van september 1997. Aardig is dat André tevens een rangschikking heeft gemaakt qua plaatsing als ASV-er kolom A), welke plaats men inneemt binnen het OSBO-gebied kolom B), waarop 1340 OSBO-spelers voorkomen, terwijl in kolom C de positie op de KNSB-lijst is vermeld. Op deze lijst staan zo'n 9150 spelers.

ASV-Nieuws: Dit clubblad zal, indien haalbaar, donder-dag 2 oktober worden uitgebracht. Kopy hiervoor dient uiterlijk 25 september te worden ingeleverd bij Pieter de Jager. De teamleiders worden verzocht zelf een voorbeschouwing te schrijven over de verwachtingen van hun team in het komende seizoen. Voorts dient van elke wedstrijd een sfeerverslag dus duidelijk een andersoortig verslag als voor E.P.) en eventueel een partijfragment) te worden aangeleverd. Hiervoor kan ook iemand vrijwillig worden aangewezen.

Grote Clubactie: Inmiddels is gestart met de voorinschrijving voor deze actie, welke tot doel heeft de vereniging een financieel zetje in de rug te geven. U kunt nu reeds één of meer loten bestellen. Dit is makkelijker voor het bestuur omdat dan beter kan worden ingeschat hoeveel loten moeten worden aangeschaft en dus niet het risico wordt gelopen dat er loten niet worden verkocht of dat er onvoldoende loten beschikbaar zijn. Vanaf donderdag 9 oktober zijn de loten op de club verkrijgbaar.

Kaal: In het OSBO-jaarboekje, waarin o.a. alle adresgegevens van de clubbobo's en teamleiders zijn opgenomen, stond onze Anne Paul vermeld als A.P. Kaal. Hij zat met zijn handen in het haar. Hoe kon dit gebeuren. Het zat hem behoorlijk dwars, want iedereen moest het horen. Hij sleepte de secretaris wiens naam hij ook maar meteen verbasterde) er met de haren bij en eiste rectificatie. "Geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt" zei de secretaris en het scheelde geen haar of ze waren elkaar in de haren gevlogen. Maar om onze krullebol, die zijn wilde haren toch al lang lijkt te hebben verloren, niet verder tegen de haren in te strijken stond de verbetering in het volgende nummer van de OSBOde vermeld. Bij Anne Paul rezen de haren hem te berge want wat stond er: A.P. Taal niet Kaal). En juist de toevoeging niet kaal) bezorgde hem grijze haren. We zullen maar zeggen, kaal valt nog wel mee hooguit een beetje kalend!! Sorry Anne Paul, ik kon het niet laten Red.).