"En Passant"

Terug index En Passant

36e jaargang no. 13 donderdag 27 maart 1997

SPEELT U NOG STEEDS GEEN ABONNEELOTTO, WAT EEN GEMISTE WINST)KANS! INFO: R.WILLE.

ASV-nieuws: In de vorige E.P. maakten we nog melding van het zoekraken van het maartnummer van ASV-nieuws. Nog maar nauwelijks waren de eerste E.P.'s uitgedeeld of de verdwenen doos met de resterende kopieën van ASV-nieuws kwam al weer boven tafel. Ze bleken dus gewoon onderin de materiaalkast te staan. Nu we het toch over ASV-nieuws hebben. De deadline voor het inleveren van kopy voor het volgende nummer is 10 april a.s. Gestreefd zal worden het april-nummer uit te geven op 17 april a.s. Kopy voor dit nummer dus gaarne tijdig inleveren bij Pieter de Jager.

Externe competitie: Eerst komen we nog even terug op ASV-5. Zoals u weet maakt dit team aanspraak op promotie naar de 1e klasse OSBO. Inmiddels is bekend geworden dat de promotiekansen aanmerkelijk zijn gestegen. Concurrent Apeldoorn-3 verloor namelijk in de 6e ronde van Pallas-2 met 4½-3½. Voor de stand betekent dit nu het volgende. ASV-5 gaat aan de leiding met 11 punten en 31½ bordpunten. Apeldoorn-3, in de laatste ronde de tegenstander van ons vijfde, heeft nu 9 punten en 27 bordpunten. ASV-5 mag dus met 6-2 verliezen om zelfs dan nog kampioen te worden. De teamleider van Apeldoorn-3 liet mij weten dat ze hun uiterste best zouden doen om het verschil nog goed te maken. Maar de spelers van captain Nico Schoenmakers zullen deze voorsprong toch niet meer uit handen geven?! En daarnaast moeten we hopen dat ASV-4 niet zal degraderen, want dan schieten we er nog niets mee op. De situatie voor het vierde is er, ondanks het gelijkspel tegen GOVA/Velp-2, overigens niet veel beter op geworden. Heel verrassend won namelijk nummer laatst Bennekom-1 van koploper PION-2. Bovendien treffen in de laatste ronde de nrs. 7 en 8, Bennekom-1 en Rothmans-2, elkaar. ASV-4 staat nog maar net boven de fatale streep en kan zich derhalve tegen SMB-5 geen nederlaag veroorloven. Anders zouden we een soortgelijke situatie kunnen krijgen als vorig jaar toen de promotie van ASV-4 ongedaan werd gemaakt door de degradatie van ASV-3. Het blijft dus spannend.

Uit de afgelopen 6e) ronde van de OSBO-competitie kwamen 3 ASV-teams in de vorige En Passant nog niet aan bod. Hierbij het restant van de verslagen.

ASV-6 - Duiven-1 4½-3½: In verband met de stand op de ranglijst ASV-6 stond voorlaatste) was een overwinning op de nummer laatst Duiven-1 broodnodig. Het zesde moest noodgedwongen met 3 of eigenlijk 4 invallers opereren. Derhalve had teamleider Henk Kuiphof een tactische opstelling bedacht. In overleg met de speler werd vaste invaller André de Groot "opgeofferd" door aan bord 1 plaats te nemen. Het werd geen leuke wedstrijd. Het team van Duiven arriveerde tegen 20.00 uur met 6 spelers. Daarbij ontbrak de teamleider, die de opstelling in de binnenzak had. De man had parkeerproblemen. Na ongeveer 10 minuten was één van de Duivenaren bereid om een opstelling te geven, zodat er om 20.15 uur gestart kon worden. Toen de Duivense aanvoerder enige tijd later binnenkwam maakte hij bezwaar tegen de opstelling en vermeldde dat op het wedstrijdformulier. Toen hij in de loop van de avond zijn auto ging ophalen uit de parkeergarage en zijn klok intussen doorliep, had hij ook daar bezwaar tegen. De wedstrijd verliep als volgt:

Invaller Herman de Munnik vond dat hij ronduit slecht gespeeld had. Hij trapte in een paardvork en verloor ook nog een stuk 0-1). André de Groot deed wat hij kon aan bord 1, maar verloor in de opening een pion. Daarna kreeg hij geen tijd om zijn eigen plannen uit te voeren. Langzaam werd duidelijk dat het niet ging lukken 0-2). Frans Veerman ook al invaller) speelde met zwart de sterren van de hemel. Hij wist met 3 zware stukken op de 7e rij te komen. De druk werd zo groot dat de Duivenaar er niet meer uit kwam 1-2). Dick Hajee kreeg in een Franse opening wat meer ruimte. De tegenstander moest zijn koning naar f8 spelen en speelde daardoor met een toren minder. Toen Dick 2 pionnen had opgepeuzeld gaf de tegenstander teleurgeseld op 2-2). Herman Ulkeman, altijd goed voor spektakel op het bord, moest accepteren dat zijn aanval doodliep. Toen hij in het eindspel met dubbele torens ook nog een verdedigingsfout maakte was het uit 2-3). Harm Steenhuis had zijn partij op verschillende momenten kunnen winnen. Toen hij de winnende koningszet in een pionneneindspel zag, zette hij zijn monarch prompt op het verkeerde veld 2½-3½). Invalster Sandra van Dijk speelde de partij van haar leven. Zij zette de tegenstander zodanig onder druk dat deze geen goede zetten kon doen. Ze won een stuk, maar gaf dit later terug om daarmee simpel met een plusboer te kunnen winnen 3½-3½). Henk Kuiphof kreeg een riant uitziende batterij op de e-lijn, maar de opponent had wel een aantal dreigingen. Na afruil van wat stukken kreeg Henk plotseling te maken met een torenpaar op de 2e rij. Met 2 pionnen voor moest hij secuur verdedigen. In die situatie ging de tegenstander het eerst door de vlag 4½-3½. Daarmee waren de matchpunten binnen, maar of het gernoeg is zal nog moeten blijken. Ter afsluiting van de wedstrijd was de teamleider van Duiven uit protest tegen de gebeurtenissen niet bereid om het wedstrijdformulier te tekenen. Er is dus werk aan de winkel voor de competitieleider. Henk Kuiphof

Gova/Velp-5 - ASV-7: 4½-3½: Het reeds gedegradeerde 7e team kon het tegen het als derde geplaatste GOVA/Velp-5 net niet redden. Als eerste ging Marc van Uem tegen oud-ASV-er Jan Kemkes ten onder. Eerst miste Marc een winnende voortzetting, kon remise houden, maar na een incorrect offer was het snel gedaan 1-0). Frans Veerman kwam slecht uit de opening, verloor ook materiaal en moest opgeven 2-0). Gerrit Verbost kwam daarentegen goed uit de opening en verorberde 3 pionnen. Daarvan moest hij er weer één inleveren, maar won een kwaliteit. Toen hij na een lange jacht eindelijk de dames kon ruilen ging het niet meer mis ondanks het feit dat zijn tegenstander ruim 300 punten sterker was 2-1). Siebold Otten stond na een Italiaanse opening wat beter, maar met ongelijke lopers werd tot remise besloten 2½-1½). Invaller Bob Hartogh Heijs moest het opnemen tegen de vader van Joost Hoogendoorn. Na een Siciliaanse opening kwam Bob wat beter te staan, ging ten aanval op de damevleugel en met stukwinst werd het pleit beslecht 2½-2½). Nico Heijboer speelde een aanvallende partij, kwam 2 pionnen voor maar met lopers van ongelijke kleur werd toch tot remise besloten 3-3). Alles hing toen af van de laatste 2 partijen. De tegenstander van Sandra van Dijk speelde erg terughoudend, wachtend op een fout van Sandra. Toen zij brobeerde te forceren kostte dat een pion en de partij 4-3). Willem Broekhuijsen liet onnodig promotie toe. Zijn tegenstander speelde daardoor lange tijd met 2 dames. Na afruil van één van de dames kon Willem remise forceren door eeuwig schaak. Eindstand 4½-3½. Opvallend is dat door de eerste vier borden slechts een half punt werd vergaard, terwijl de laatste vier spelers 3 punten binnen brachten. Bij het doorgeven van het teamresultaat aan Dick Hajee constateerde deze dat de tegenstander van Frans Veerman een KNSB-rating van 1943 heeft. Navraag bij competitieleider Jansen zal moeten uitwijzen of dit mag en kan. Gerrit Verbost.

ASV-8 kreeg bezoek van Veenendaal-4 dat op de 1e plaats staat. Als eerste moest van der Meer de strijd staken na een gedwongen afruil met torenverlies als resultaat 0-1). Willem Huisman had een matdreiging opgebouwd met loper en dame maar de tegenstander wist dit te pareren en sloeg vervolgens terug met een aanval op de koningsvleugel. Door een blunder werd een toren tegen een paard geruild en toen was er geen houden meer aan 0-2). Rotmans kwam reeds in het begin een pion achter. In een toreneindspel had zijn tegenstander de beste positie en deze wist dit voordeel uit te buiten 0-3). Bij Zandbergen bleef de stelling lang in evenwicht, totdat, door een aanval op een paard, torenverlies het gevolg was 0-4). Hein van Vlerken moest een toren tegen een loper inleveren maar had daarvoor als compensatie nog 2 pionnen. Helaas was dit niet voldoende. De stelling was dermate verzwakt, dat door een ongunstige afruil verlies van de partij het gevolg was 0-5). Hartogh Heijs bereikte een dubbeltoreneindspel met 1 pion achter 3 tegen 2 pionnen) maar kon door nauwkeurig spel remise bereiken. Al met al een zware nederlaag ½-5½). Henk Kelderman

DE 6E EN TEVENS LAATSTE RAPIDAVOND VAN DIT SEIZOEN WORDT GESPEELD OP 1 MEI!!

Schaaktip: A.s. paas)zaterdag wordt in 't Koelhuis, Koelhuisstraat 1 in Huissen het "Arns & De Leeuw-rapid-toernooi" gehouden. Aanvang 10.00 uur. Gespeeld wordt in 3 groepen, 7 ronden zwitsers, 25 minuten per persoon. Opgave liefst vooraf bij Bert Hetterscheidt, tel. 026-3255668 of tot aanvang van het toernooi.